Abdüllatif Suphi Paşa Konağı Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Deniz, Selin Gener
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1855 yılında inşa edildiği ve İstanbul’daki ilk kargir konak olduğu sanılan Abdüllatif Suphi Paşa Konağı, Fatih İlçesi Babahasan Alemi Mahallesi’nde Horhor Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tanzimat Dönemi’nin önemli paşa konaklarından biri olan yapı, bir sivil mimarlık örneği olmasının yanı sıra devlet işlerinin görüşüldüğü idari bir yapı olma özelliğini de taşımaktadır. 1949–50 yıllarında yapılan kapsamlı bir onarım sayesinde, konak pek çok özgün detayını koruyarak günümüze ulaşmıştır. Tez kapsamında, İstanbul Üniversitesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı tarafından kullanılan yapının onarımına ilişkin teknik müdahaleleri belirlemek, daha aktif olarak kullanımı sağlayacak bir işlev önermek ve konağın tarihini aydınlatmak amaçlanmıştır. Bu nedenle öncelikle yapının 1/50 ölçekli rölöveleri çizilerek ayrıntılı bir betimlemesi yapılmıştır. Eşzamanlı olarak yapı ve çevresine ilişkin görsel ve yazılı kaynaklar taranarak, konağın geçirdiği değişimler belirlenmiş ve ilk yapıldığı dönemi gösteren restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Son olarak da, yapı için gerekli müdahaleler araştırılmış ve yeni işlev programını içeren restorasyon projesi geliştirilmiştir. Yeni işlevle, konağın bugüne ulaşmasında büyük payı olan mevcut kullanıcıları tutulmuş, buna ek olarak konağın aktif şekilde kullanıldığı, yaşayan bir dönem yapısı olarak geleceğe aktarılmasını sağlayacak bir program önerilmiştir.
Abdullatif Suphi Pasha mansion, which is supposed to be the first masonry mansion in Istanbul constructed in 1855, is situated in Horhor Street at Babahasan Alemi quarter of Fatih district. The mansion is an administrative building where state affairs were discussed besides being an important civil architecture sample of Tanzimat period. The mansion could survive with its original details thanks to the extensive restoration work conducted in 1949-50. The reason for choosing the mansion as the subject of this thesis is to document the building while determining the technical interventions for its restoration, to propose an active usage with a new function and to shed light to its history. Therefore, the mansion’s 1/50 scaled survey drawings are prepared and a detailed description is made. In the same time, written and visual sources are searched and after the mansion’s changes are determined, the restitution proposal showing the first construction period is prepared. Finally, the necessary interventions for the mansion are searched and the restoration project that includes new functional program is developed. With the new function, the present users who take care of the mansion are kept, but some changes that will help to carry over the mansion as a living historic structure to the future are proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Abdüllatif Suphi Paşa Konağı, Restorasyon Projesi, Tanzimat Dönemi, Abdullatif Suphi Pasha Mansion, Restoration Project, Tanzimat Period
Alıntı