Transformations Of Kurdish Music In Syria: Social And Political Factors

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Hajj, Hussaim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis presents a study on the social and political impediments to progress of Kurdish music in Syria and more in particular in Kobani. My arguments focus on two impediments. The first of my arguments which concerns the attitude of Kurdish society to music and musicians, while the second argument is the impact of politics on both the creativity and the musical quality that is presented. In order to deal with these issues, a fundamental point was taken: the question of identity. In other words, elements of the nature of the Kurdish identity, of which music is an important part, have been examined. Therefore, it is a historical study about the social and political distinction of the Kurdish people in order to present the musical distinction in light of it. My research is largely based on historical, political and sociological literature as well as personal knowledge based on personal experience and accumulation. In addition to all these, I have conducted in-dept interviews with Syrian Kurdish musicians which contributed significant knowledge and experiences to my research.
Bu tez, Suriye'de ve özellikle Kobani'de Kürt müziğinin gelişimine ilişkin sosyal ve politik engelleri ortaya koymaktadır. Tezin tartışması iki konuya odaklanmaktadır: Birinci tartışma, Kürt toplumunun müziğe ve müzisyene yönelik yaklaşımı iken; ikinci tartışma siyasetin müzikal nitelik ve yaratıcılık üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu iki tartışma açısından "kimlik meselesi" temel bir konu olarak ele alınmıştır. Başka bir deyişle, Kürt kimliğini tanımlayan unsurlar, müziğin de önemli bir parçası olarak incelenmiştir. Bu nedenle tez, Kürt müziğinin ayırımlarını, Kürt halkının sosyal ve politik olarak ayrımları ışığında ele alan tarihsel bir çalışmadır. Tezin araştırması büyük oranda kişisel deneyim ve birikimlere dayalı bilgilerin yanı sıra tarihsel, politik ve sosyolojik kaynaklara dayanmaktadır. Bunlara ek olarak Suriyeli Kürt müzisyenler ile derinlemesine görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler araştırmaya önemli bilgi ve deneyimleri katmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Music, the Kurdish Music, Müzik, Kürt Müziği
Alıntı