An Environmental Justice Analysis Of Hydroelectric Power Plant Protests In Turkey In 2002-2016 Years

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Şahin, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This study analyzes the HEPP protests occurred in 2002-2016 years in Turkey through the framework of environmental justice. The problem which inspired this study is based on the idea that the environmental justice concept does not explicitly used for HEPP protests that manifested as a reaction to Turkey's energy politics within last fourteen years. The hypothesis of the research is that environmental justice related discourses are embedded in HEPP protesters' claims in Turkey even though they do not consciously use this framework and its principles. In this context, the aim of the study is to test the hypothesis that whether related dimensions; for example, the distributional dimension procedural dimensions of environmental justice exist in the discourses of HEPP protesters.
Bu çalışma ile Türkiye'de 2002-2016 yılları arasında meydana gelen HES protestolarının çevre adaleti çerçevesinden incelenmektedir. Çalışmanın esas problemi, çevre adaleti çerçevesinin Türkiye'de enerji politikalarına karşı gelişen HES protestolarını açıklamak için tercih edilmeyen bir çerçeve olmasıdır. Çalışmanın hipotezi, Türkiye'de HES protestolarında kullanılan söylemlerde, bilinçli bir şekilde olmasa da, çevre adaleti çerçevesi ve prensiplerinin yerleşik halde olmasıdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, HES protestocularının söylemlerinde çevresel adalet tanımında yer alan prensiplerin ve buna bağlı boyutlarının; örneğin dağıtımsal boyut, usul boyutunda tasvir edilip edilmediğini test etmektir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Justice, Hydroelectric, Hydroelectric power plants, Protesting, Environment, Environmental movements, Environmentalist movements, Environmental evaluation, Adalet, Hidroelektrik, Hidroelektrik santralleri, Protesto, Çevre, Çevre hareketleri, Çevreci hareketler, Çevresel değerleme
Alıntı