Belediyelerde Performans Ölçümü İçin Çok Ölçütlü Bulanık Bir Model Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alioğlu, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Belediyelerde kurumsal performans ölçümü için matematiksel modeller öneren bu çalışmada iki model uygulaması yapılmıştır. Birincisinde bir belediyenin ideal olmaya ne kadar yakın olduğunun ölçülebilmesi için bulanık kümeler yaklaşımını temel alan bir model önerilmiştir. Gerçekleşen değerler ile ideal değerler bulanık sayılarla ifade edilmiş ve aradaki uzaklığa dayalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. İkinci modelde ise benzer özellikteki belediyelerin performansları bulanık TOPSIS yöntemi ile kıyaslanmıştır. Bu yöntemde, kıyaslamada kullanılan ölçüt verileri, bulanıklaştırma yöntemiyle bulanık sayılar haline getirilmiştir. İlk modelde ölçüt ağırlıkları hesaplanırken klasik AHP yöntemi kullanılmıştır. Bulanık TOPSIS’in uygulandığı ikinci modelde ise ölçüt ağırlıkları Chang’ın mertebe analizi yöntemi ile hesaplanmıştır. Ağırlıkların hesaplanmasında kullanılan ikili karşılaştırmalar, uzmanlarla yapılan anketlerin sonucundan elde edilmiştir.
In this study, two model applications have been conducted which propose mathematical models for performance evaluation of institutional municipalities. In the first study, a model rests on the basis of fuzzy sets approach is proposed to evaluate a municipality’s closeness to the ideal situation. Actual and ideal values are expressed with fuzzy numbers and an analysis is performed based on the difference between these values. In the second model, the performances of municipalities with similar characteristics are compared by utilizing fuzzy TOPSIS method. In this method, the criteria data used in the comparison converted to fuzzy numbers by fuzzification method. In the first model, classical AHP method is utilized when computing criteria weights. In the second model, where fuzzy TOPSIS method is carried out, criteria weights are computed with Chang’s Extent Analysis Method. Dual comparisons used in computation of weights are acquired from the survey results performed by municipal staff.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Performans ölçümü, Belediye, Kamu, Performance evaluation, Municipality, Public sector
Alıntı