Ana Kuruluş İle Perakendeci Mağazalar Arasındaki Tam Zamanında Bilgi Ve Belge Akışının İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çökem, Fatma Didem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Perakendecinin pazarda rekabet üstünlüğü yaratması ve koruması bilgi teknolojilerine yatırım yapma ve bilgiden yararlanma yeteneğine bağlıdır. Bu çalışmada perakende sektöründe stratejik kararlar açısından bilginin önemi üzerinde durulmuş ve doğru bilginin zamanında elde edilmesinde etkili olan bilgi sistemleri ve teknolojileri anlatılmıştır. Ana kuruluş ile mağazalar arasında tam zamanında bilgi ve belge akışını sağlayan elektronik veri alışverişi (EDI) ve satış noktası (POS) sistemleri incelenmiştir. Türk hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren Beymen Giyim San ve Tic. A.Ş.’de mağaza ile ana kuruluş arasında bilgi alışverişinin yürütüldüğü mevcut perakende bilgi sistemi incelenmiş ve sistemin performansı çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda sistemdeki eksikliklerin giderilmesi için yeni bilgi teknolojilerine yatırım yapılması önerilmiştir. Tüm sistemler arasında sürekli bilgi akışına imkan sağlayan entegre perakende bilgi sistemi uygulaması gerekmektedir. Ayrıca manuel olarak gerçekleşen belge akışlarında işlemlerin hızlandırılması için EDI teknolojisinin kullanılması önerilmiştir.
A retailer’s ability to carve out and defend a competetive position in the market place depends on its ability to make investments in and utilize information. This study deals with the importance of information for retailing decisions and use of information systems and technologies to obtain accurate and just in time information in retail industry. Electronic data interchange (EDI) and point of sale (POS) system that ensures the flow of information and business documents between head office and stores have been examined. The current information system structure that enables the information flow between stores and head office in Beymen which is a clothing retail company, has been examined and the performance of this system has been evaluated. At the end of the study, it has been suggested to invest in new information technologies to eliminate the failures of the system. It is needed to establish an integrated retail information system that enables a continuous information flow between all subsystems. Also in order to speed up the processes carried out by manual documents flow, use of EDI has been suggested.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Perakende Bilgi Sistemi, Belge Akışı, Tam Zamanında, Satış Noktası, Elektronik Veri Alışverişi., Retail Information System, Documents Flow, Just In Time, Point Of Sale, Electronic Data Interchange.
Alıntı