In Defense Of Utopian Thought

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Çetinkaya, Dilek Zehra
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This thesis aims to define the place and function of utopian thought in political theory and try to answer the question of whether working on utopia in political theory has a value or not. The usual attacks on utopian ideology focus on the "impracticable" or "preposterous" character of any particular vision being advocated. However, utopia is a state that is not intended to be realized; it is a goal, an abstract target. The main purpose is to address the idea that utopia is a theoretical necessity, that political philosophy cannot proceed without it and that utopia enriches our political lives. Utopian thought is a necessary warning for any society to progress and; progress is the realization of the utopia. My arguments to defend utopia will be built around four elements that are social criticism, hope, guidance and its complementary work for the non-utopian theories.
Bu tez, ütopyacı düşüncenin siyaset teorisi içindeki yerini ve işlevini tanımlamayı ve siyaset teorisi içinde ütopya üzerinde çalışmanın bir değeri olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalışmayı amaçlamaktadır. Ütopik ideolojiye yapılan olağan saldırılar, savunulan herhangi bir vizyonun "uygulanamaz" veya "akıl almaz" karakterine odaklanır. Ancak, ütopya gerçekleşmesi amaçlanmayan bir durumdur; o bir amaç, soyut bir hedeftir. Temel amaç, ütopyanın teorik bir gereklilik olduğu, siyasi felsefenin onsuz devam edemediği ve ütopyanın siyasi yaşamlarımızı zenginleştirdiği fikrine değinmektir. Ütopyacı düşünce, herhangi bir toplumun ilerlemesi için gerekli bir uyarıdır; ilerleme, ütopyanın gerçekleşmesidir. Ütopyayı savunma argümanlarım, sosyal eleştiri, umut, rehberlik ve ütopik olmayan teoriler için tamamlayıcı çalışmaları olan dört unsur etrafında inşa edilecektir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Philosophy, Political Science, Felsefe, Siyasal Bilimler
Alıntı