Sübstitüe hekzaaminobenzen ve komplekslerinin sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Sayın, Zeynep Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Kimya, Hekzaaminobenzen, Koordinasyon bileşikleri, Chemistry, Hexaaminobenzene, Coordination compounds
Alıntı