Toplam Kalite Yönetimi Ve Iso 9000 Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Konuralp, Yasemin Berrak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tüketicinin son söz sahibi olduğu günümüzün rekabet ortamında, müşteri denilen kitleye ulaşarak ele geçirmenin tek yolu çağdaş anlamda kaliteyi uygulamaktır. Bu uğurda yapılacak tüm çalışmalar firmaları bir kalite sistemi kurmaya götürür. Böylelikle üretimlerinde uygulayacakları kalite anlayışı, günlük ve çalışma yaşamlarını da etkileyerek, yaşam felsefesi haline gelecektir. Bir işletmede yapılan her işlemde, kalitenin hedef olarak görülmesi işletmeyi Toplam Kalite Yönetimi kavramına götürür. Bu kavramın ana ilkesi olan ürün ve insan kalitesi, firmalarda sürekli bir gelişmeye zemin hazırlar. Çalışanların devamlı bir eğitim sürecinde bulunmaları ve kendi kendilerini kontrol edecek düzeye gelmeleri bu yönetim biçiminin somut göstergeleridir. Hataların müşteriye ulaşmadan oluştuğu anda önlenmesi sonuçta sıfır hata hedefine ulaşılmasını sağlar. Dokümantasyon sayesinde de izlenebilirlik sağlanır ki bu da kalite sisteminin belkemiğini oluşturur. Kalite Sistemini kurmuş bir firmanın bunu uluslararası bir kalite standardı belgesiyle kanıtlamak istemesi doğaldır. Günümüzde ISO 9000 Belgeleri bu ihtayaca cevap vermektedir. Firmalar, proses yapılarına göre kendilerine en uygun olan belgeyi seçip, onu elde etmek için çaba harcamaktadırlar. Bir çok firma hedefledikleri belgeye sahip olabilmek için kalite sistemlerini bu belgeye göre yeniden düzenlemektedir. Bu uğurda, düzenli ve sürekli eğitim, prosedürlerin yeniden düzenlenmesi ve belirli aralıklarla iç denetim yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirilir. ISO 9000 belgelerinden birine sahip olan firma, gerek ülke genelinde, gerekse uluslararası pazarda, resmi bir kuruluşça onaylanmış bir kalite sistemi uyguladığını kanıtlamış olur. Ancak böyle bir belgenin varlığı o firmanın hiçbir eksiğinin ya da aksayan noktasının bulunmadığı anlamına gelmez.- Her firmada bu tip, sorunlar yaşanmaktadır. Önemli olan kurulmuş olan kalite sisteminin de yardımıyla, aksayan noktaların düzeltilmesi için çaba göstermek ve kaliteyi hep ana hedef olarak tanımlamaktır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
Anahtar kelimeler
ISO 9000 ; Toplam kalite yönetimi, ISO 9000 ;Total quality management
Alıntı