Mimarsız Mimarlık

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-12-30
Yazarlar
Aytaç, Ekin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mimarın tasarım üzerindeki kontrolcü tavrı üzerinden modern öncesi dönem, modern dönem, modern sonrası dönem ve şu anki durum incelenmiştir. Dönemlerde, mimarların tasarımdaki rolü, tasarımda etkin olma değerleri, toplumun beklentilerine karşı ne gibi tutumlar takındıkları ve bu beklentilere ne gibi cevaplar verdikleri yer alır. Kullanıcının ve mimarın tasarım öncesindeki, sürecindeki veya sonrasındaki, tasarımı ilgilendiren kararları almadaki kontrolleri incelenmiştir. Tasarımın, bireyi özgürleştirdiği veya kısıtladığı durumlar karşılaştırılmıştır.
In this study using the Gateaux differential new functional are obtained for linear elastic straight and circular bars on elastic foundation using functional analysis method. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. This new formulation is valid for the beam whether it is based on elastic foundation or not. Applying the variational methods to this functional and using linear shape function finite element matrix for straight and circular beams on elastic foundation are obtained in an explicit form. For straight bars it has two degrees of freedom per node and for circular bars it has six degrees of freedom per node. In this finite element formulation also variable bending rigity is considered. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Mimarsız mimarlık, Modernizm, modern insan, modern konut, kent planlaması, Architecture without architects, Modern
Alıntı