Viskoelastik Ara Bağlı Düzlem Çerçevelerin Sinüzodal Değişen Kuvvet Etkisi Altındaki Kararlı Durum Cevabının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Kocatürk, T.
Tuncer, Ö.
Şimşek, M.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Düzlem çerçeve elemanlarının birbirlerine sürekli ve/veya vıskoelastık özelliğe sahip olan iki serbestlik dereceli sonsuz küçük ara bir elaman olan dönme elemanı ile bağlanmasıyla oluşturulan düzlem çerçevenin periyodik dış yük altında kararlı hal cevabı, Euler-Bernoulli kiriş teorisi çerçevesinde enerji tabanlı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çerçeve sistemini oluşturan elemanların malzeme sönümü, viskoelastik ara bağın elastik yay rijitliği ve sönüm değerlerinin kararlı hal yer değiştirmesine etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Viskoelastik ara bağlı düzlem çerçevenin çeşitli malzeme sönüm katsayıları için viskoelastik ara bağın optimum sönüm katsayısı araştırılmış ve sürekli bağlı çerçeve de viskoelastik ara bağlı betonarme çerçevenin, periyodik yük altında yer değiştirme değerleri karşılaştırılarak sonuçlar grafikler ve tablolar halinde sunulmuştur
Steady State response of portal frames whose members are connected to each other continuously or by infinitesimally small rotational link elements are investigated under a periodic external force within the Euler-Bernoulli beam theory by using energy based finite element method. The effect of damping of the members of portal frames, the values of rotational spring coefficient and damping coefficient of viscoelastic hinges on the steady state response are investigated numerically. Optimum damping coefficients of viscoelastic link elements are investigated for different damping coefficients of members. The results of frames constituted by connecting the members continuously and by connecting the members with link elements in some desired joints (The frames with intermediate viscoelastic hinges) are compared and presented in graphics and tables
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı