Alışveriş Merkezleri Hedef Kitlesinin Marka Ve Mağaza Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-03-03
Yazarlar
Karaca, Elif Seyhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, alışveriş merkezlerindeki marka ve mağaza dağılımını etkileyen kriterler araştırılmış, konsept kavramı incelenmiş ve ziyaretçi kiracı arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Alışveriş kavramı, alışveriş merkezlerinin gelişim süreci, dünyada ve ülkemizdeki gelişimleri ile uluslar arası literatürdeki sınıflandırılmaları araştırılarak, alışveriş merkezlerinin genel tanımı yapılmıştır. Tezin asıl konusunda, alışveriş merkezleri konsept kavramı ile marka ve mağaza dağılımlarının merkezi başarısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle hedef kitlenin bu konu üzerindeki etkileri detaylandırılmıştır. İstanbul’da farklı özelliklere sahip iki alışveriş merkezi projesi, marka ve mağaza dağılımları bakımından incelenmiştir. Neo Marin Alışveriş Merkezi ve Akmerkez ayrıntılı olarak açıklanan kriterler ile önce ayrı ayrı, sonrasında ise karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, incelenen iki projenin de marka ve mağaza karmasının genel anlamda hedef kitlenin ekonomik ve demografik yapısına uygun şekilde planlandığı ortaya çıkarılmıştır.
Within the scope of this study, criterias that affect brand and shop mix distribution have been analyzed, concept term has been reviewed and the relationships between visitor and tenant have been searched out. The general information was given researching the term of shopping, shopping center development process in the world and Turkey, and classification of the shopping centers in international literature. Within the main scope of this thesis the effects of concept, brand and shop mix distribution on the success of shopping centers have been reviewed. Especially, the effects of target area on the distribution of brand and shop mix of shopping centers have been explained in detail. The evaluation on brand and shop mix distribution has been made according to two different sample projects in Istanbul. Neo Marin Shopping Center and Akmerkez have analyzed in accordance with the effects of brand and shop mix distribution criterias and than a comparative analysis has been made for two projects as an evaluation. Finally, it is proved that the brand and shop mix distribution of the projects was planned in accordance with the economic and demographic situation of the target area.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
alışveriş merkezleri, marka karması, shopping centers, shop mix
Alıntı