Toplu Konutlarda Modülerlik Ve Esneklik Kavramları, İstanbul’daki Toplu Konutların Plan Tipi Üzerinden Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Yücel, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde toplu konut tasarımında kullanılabilecek alternatif yöntemlerin araştırılması, daha çok modüler tasarım, esnek mekanlar oluşturulması ve tasarım sürecinde kullanıcının rolü gibi kavramlar üzerinden irdelenmesi amaçlanmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı konut ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda niteliksiz konut üretilmiş, buna karşı olarak da bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerle çok sayıda konut üretimine yeni çözüm arayışlarının getirilmesinin incelenmesi tezin ana yapısını oluşturmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de toplu konutların tarihsel gelişimi ve modül sistemleri ve tasarımda esneklik türlerinin kavramsal açıklamaların yanısırıa dünya üzerinden esnek tasarım anlayışına sahip çeşitli toplu konut projeleri incelemeye alınmıştır. Tezde, başta Avrupa’da olmak üzere dünyada yaşanan bu gelişmelerin yanısıra aynı süreç içerisinde İstanbul’daki çeşitli toplu konut projelerinin tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi, modüler ve esnek tasarım anlayışı açısından incelenmesi esas alınmıştır. Bunun için izlenen metodlar, belirlenen bir takım toplu konut projelerinin plan tipi üzerinden analizlerinin yapılması ve toplu konut üretimi yapan firmaların bu konuya bakış açılarının, modüler bir tasarım anlayışını, tasarımda kullanıcı katılımını ne şekilde değerlendirdiklerinin irdelenmesi olarak nitelendirilebilir.
In this thesis, the research of alternative approaches in mass housing design is aimed by studying concepts like modular design, creating flexible space and the role of dweller in design process. Many mass houses lacking quality have been constructed after World War II to compensate the urgent need for housing, and many attempts were made against this situation. Studying new solutions for producing large quantities of houses with these attempts constitute the main structure of the thesis. Apart from discussing the historical development of mass housing both in Turkey and around the world and the conceptual explanations of modular systems and types of flexibility in design, several mass housing projects around the world that have flexbile design concept were studied thoroughly. Moreover, apart from the developments in Europe and in the world, evaluating several mass housing projects in İstanbul regarding their design approaches according to modular and flexible design concepts is also taken into considiration in this thesis. Analyzing plan types of some defined projects, studying the perspective of mass housing producers on this matter, trying to learn their point of view in modular design approach and the role of dweller in design process are some of the methods used in the thesis to reach this intended goal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
toplu konut, modül, esneklik, mass housing, modul, flexibility
Alıntı