E-ticarette sipariş toplama robotlarının kullanımının etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2022-06-21
Yazarlar
Aydın, Yasin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özet
Bu çalışmalarda; algılama ve hareket etme (Ekvall ve diğ, 2007; Luk ve diğ, 2005), kontrol yöntemi, tahminleme ve yörünge planlama (Lopez ve diğ, 2017; Jung ve diğ, 2014) gibi robotların özellikleri ve robot-insan etkileşimi üzerine insanların robotlara yönelik algıları ve tutumları (Lu ve diğ, 2020; Portugal ve diğ, 2019; Bandara ve diğ, 2018; Baraka ve diğ, 2015; Jayawardena ve diğ, 2010) teorik açıdan detaylı olarak incelenmiş olmasına rağmen, uygulamalı çalışmalar (Lin ve diğ 2014; Qing-xiao ve diğ, 2010) dar kapsamda ve kısıtlı sayıda kalmıştır. Bu gelişmelerin ışığında çalışmada, hizmet sektöründe e-ticaret alanında robotların kullanımının etkileri bir hipermarket ziniciri örneğinde incelenmiş olup, ilk kez kullanılan sipariş toplama (hazırlama) robotlarının yapıları, iş akış süreçleri ve performansları detaylı olarak analiz edilmiştir. Belirlenen örnek üzerinde sahadan toplanan tüm veriler; saha analizi, istatistiksel proses kontrol (İPK) ve bulanık analitik hiyerarşi prosesi (BAHP) yöntemleriyle, robotlu mağazalar, robotlu mağazalara benzer mağazalar ve tüm mağazalar olmak üzere üç grupta incelenmiştir.
In these studies; Features of robots such as sensing and moving (Etvall et al., 2007; Luk et al., 2005), control method, forecasting, and trajectory planning (Lopez et al., 2017; Jung et al., 2014) and people's perceptions and attitudes towards robots on robot-human interaction (Lu et al., 2020; Portugal et al., 2019; Bandara et al., 2018; Baraka et al., 2015; Although Jayawardena et al., 2010) have been studied in detail from a theoretical point of view. However, applied studies (Lin et al., 2014; Qing-xiao et al., 2010) has remained limited in scope and number. In light of these advancements, in the study, the effects of the use of robots in the e-commerce field in the service sector were examined in the case of a hypermarket chain, and the structures, workflow processes, and performances of the order-picking robots used for the first time were analyzed in detail. All data collected from the field on the determined sample were examined in detail by the methods Offield analysis, statistical process control (SPC), and fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) for the three groups of stores: robotic stores, stores similar to robotic ones, and all stores.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
Anahtar kelimeler
elektronik ticaret, electronic commerce, hareketli robotlar, mobile robots, yapay zeka, rrtificial intelligence, zincir mağazalar, chain stores
Alıntı