Halk Edebiyatı-divan Edebiyatı Etkileşimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Yağbasan, Mehmet Zeki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Halk Edebiyatı-Divan Edebiyatı Etkileşimleri" konulu çalışmamız yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı özelliklerine kısaca yer verildikten sonra iki edebiyatın birbirinden etkilenerek ortaya koydukları dil, muhteva ve şekil unsurları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle hem saz şiiri hem de divan şiiri mensuplarının şiirleri baştan sona taranmıştır. Etkilenmenin tesirinde kalan şairler tespit edildikten sonra şiirlerinden örnekler alınmıştır ve benzeyen unsurların mukayesesi yapılmıştır. Her iki şiirin bir diğerine kazandırdıkları ortaya konmuştur. Sonuç itibariyle saz ve divan şiirleri şekil, muhteva ve dil bakımından birbirinden etkilenmiştir. Bu etkileşim, çeşitli sebepler dolayısıyla saz şiirinde daha çok yer almaktadır
People Literature- Divan Literature, effection this workship is prepeared as a master thesis. In our workship talking about the facilities of people and Divan Literatures language, contens and the shope of elements have confirmed. During this we have examined all the poetries of people who are related to people and Divan Literatures After canfirming the peots who have effection by this, we took examples and composed the differences between these. At the and we have put forword the good points that these subjects got from echather. As a result of these types of poetries have effection echother about their shope, contens and language. This effection take part more in poem of string instrument because of different reasons
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Türk Dili ve Edebiyatı, Divan edebiyatı, Etkileşim, Halk edebiyatı, Turkish Language and Literature, Divan literature, Interaction, Folk literature
Alıntı