Örgülü Kompozit Plaklarda Darbe Deneylerinin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Ataş, Cesim
İçten, Bülent Murat
Aktaş, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada örgülü cam-elyaf/epoksi kompozit plakların darbe davranışları incelenmiştir. Enerji profili diyagramı, hasarlı numune görüntüleri ve ilgili kuvvet-çökme eğrilerini karşılaştırmak suretiyle, hasarlı numunelerin hasar gelişiminin tespit edilebileceği gösterilmiştir. Örme açısının tabakalı plakların darbe direnci ve hasar mekanizmaları üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Ayrıca, maksimum kuvvet, maksimum çökme ve maksimum temas süresi gibi darbe karakteristiklerinin darbe enerjisi ile değişimleri de sunularak bu karakteristiklerin hasar gelişimi ile arasındaki ilişki kurulmuştur.
In this study, impact behavior of woven glass fabric -epoxy composite plates is examined. It is shown that the damage process of individual specimens can be reconstructed from comparing the energy profile diagram, images of damaged specimens and corresponding load-deflection curves. The effect of weave angle on impact resistance and damage mechanisms of laminated plates is also investigated. In addition, variation of the impact characteristics such as maximum force, maximum deflection and maximum contact time versus impact energy is presented. The correlation between those characteristics and damage process is also constructed.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı