Social Agents, National States And International Institutions: Restructuring Of Higher Education In Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Altan, Damla Aslı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Küreselleşme sürecinin politik, ekonomik ve sosyal alanlarda süregelen dinamikleri `yönetim? mekanizmalarını `yönetişim? odaklı bir işleyişe dönüştürmüştür. Bu dönüşüm,doğası gereği, devlet ve özel sektör arasında gittikçe artan bir hızda uluslararasılaşan ağların oluşumuna yol açmıştır. Dolayısıyla, ulusal devlet yapılanmasınin temel politika alanları, eğitim politikalarını da dahil edecek biçimde bir dönüşüm sürecine girmiştir. Çalışmanın amacı küreselleşme sürecinin ekonomik ve sosyal dinamikleri karşısında Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturma hedefiyle 1999 yılında başlatılan Bologna Süreci bağlamında ortaya çıkan uluslararası ve ulusal aktörler ile Türkiye?nin 2001 yılında sürece katılımıyla kurumsal ve organizasyonel düzeylerde ortaya çıkan ilişki biçim(ler)iyle oluşan çok katmanlı yönetişim sistemini araştırmaktır.
The ongoing processes of political, economic and social globalisation have yielded a shift from government to governance, leading to increasingly transnationalised networks among public and private actors. Thus, the nation state has undergone a transformation in its functioning within its basic policy fields, including education. The study aims to address the architecture of multi-layered governance shaped by the emergent relations at the institutional and organisational levels, including different national and international actors in the restructuring of higher education in Turkey, launched in 2001 via the Bologna Process, initiated in 1999 to achieve European Higher Education Area (EHEA).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Siyasal Bilimler, Bologna süreci, Devlet politikaları, Eğitim politikaları, Türk eğitim sistemi, Ulus-devlet, Yeniden yapılanma, Yüksek öğretim, Üniversiteler, Education and Training, Political Science, Bologna proces, State policies, Education policies, Turkish education system, Nation-state, Restructuring, Higher education, Universities
Alıntı