Açık Otoparklar Üzerıne Bir İnceleme Ve Tasarım Stratejilerinin Gelıştırılmesı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016-02-05
Yazarlar
Pour, Ouldouz Haji Mohamadi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Günümüzde nüfus artisi ile ,araba kullanımıda artmaktadir, bugünkü yaşam tarzi bir şekilde motorlu araçlara baglidir, bu araçların yerleşim için yeşil alanlar kullanılmaktadır. Sanayi Devrimi sonrası dünya nüfusunun hızla artmasıyla beraber artan ihtiyaçların karşılanması için endüstrileşme hız kazanmıştır. Yoğun  nüfuslu  ve  yüksek  yapıların  sıklıkla  görüldüğü  kentsel  alanların  çevrelerine göre  daha  sıcak  olmaları,  kentlerin  ısı  adası  etkisini  oluşturur. Büyük ölçekte binalar ve su geçirmez alanlar, kentsel peyzaj azliği ve, özellikle araba kullanımı çevreye ölümsüz etkılemektedır. ulaşım sisteminin kontrolü motorlu taşıtlara bağlı olduğu için, açık otoparklar kentsel alanlarin ayrilmaz bir parçasıdır. genellikle açık otoparklar estetik açidan zayif kalmaktadir. Günümüzde arabalar ulaşım araçları oldugundan, kent içi otopark ve otoparkların Planlama ve tasarim problemleri ile karşılanmaktadır.  Çevreci hareketlerin gelişmesi ve çevreyle ilgili kaygıların artması sonucu birçok ülkelerde sürdürülebilirlik kavramı çevresel problemlerin uzun süreli çözümü için ortaya çıkmıştır.Son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü arttırmıştır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi konusu farklı bilim dalları kapsamında birçok boyutuyla ele alınmaktadır. Gittikçe artan çevre problemleri, sağlık ve diğer problemleri meydana getirmektedir..Sürdürülebilirlilik kavramı, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması üzerine odaklanmıştır. Kent deki açık otoparklar bireylerin günlük yaşamları üzerinde çok sayıda etkileri vardır. Tüm yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutulursa, açık otoparklarin tasarımın ne derece önemli olduğu vurgulanabilir. Çevre problemleri, sürdürülebilir gelişmede önemli bir faktördür . Bu çalışmada özellikle peyzaj tasarımcı bakış açısı ile kent deki açık otoparklari önemi vurgulanmaya çalışılmıştır . Amaç kent içi otoparklarina toplumun geniş kesimlerinin dikkatini çekerek daha fazla sağlam, çevreye zararsız ve ekoligi desteklemek ve kullanımı etkinleştirmek için, uygun tasarım değerlendirme kriterleri keşfetmektir.  Bu amaçla, otoparklarin etkilerini ve özelliklerini keşfetmek ve dünyada kentsel açik otoparklarin, tarihini gözden geçirmek çok önemlidir. Gelecek kent açık otoparklarına dair arzu edilen ve tatmin edici bir tasarım sunmak için, bu çalışma, tasarımı derinden etkileyen temel özellikler ve değerlendirme kriterlerine hitap etmektedir. Bu nedenle, bu kriterler tezin sonraki bölümlerde incelenmiştir.  Açık otoparklarin sürdürülebilir tasarimi, insanlarin yaşam tarzı ve sosyal hayatin sağlığın, direkt veya endirekt olarak etkilediğinden, önemi bir konudur. Yeşil tasarım kavramı, sürdürülebilirliki desteklemektedir.Bu konunun önemi arttıkça, Su geçirmez malzemelerde önemi ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlikin önemi bilimesine rağmen, büyük ölçekteki açık otoparklarin konunun önemi gozarda edilmiştir. Bu çalışmada, sürdürülebilir kentsel peyzaj tasarımı ve yeşil tasarim stratejileri ve uygulamalari uzerinde anlatılmıştır. Metodoloji ve uygulanan prosedürler literatür kapsamlı inceleme ile başlamistir. Çalışmanın temel araştırma sorusu “çevreye ve insan sağlığına zararsız ve daha sosyalleşmesi için açık otoparklarin tasarımında hangi kriterler dikkate alınmalıdır? cevabı bulabilmek için ilk olarak, farklı kaynaklardan tasarım değerlendirme kriterleri incelenmiştir. Birinci bölümde, ilgili ve geçmiş literatürlerden kapsamlı bir inceleme sunulmaktadır. sürdürülebilir tasarımin açık otoparklardaki önemi ve detayli olarak  açık otoparklarin çeşitli boyutlarındaki etkisi, ele alınmıştır. İlk otoparklarin başlangıç nedenleri ve kriterleri tarihi açıdan incelenmistir.  İkinci bölümde ise, açık otoparklarin çevresel etkileri bahs edelmistir, otoparkla ilgili dünya'daki genel esaslar ve standartlar ve onların başlangıç noktalari ve nedenleri ele alınmıştır, mevcut otoparkl olay alri örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde, sürdürülebilir tasarım kriterleri çeşitli kaynak taraması ile elde edilmiştir. tasarımcıların açık otoparklar daki farklı tasarım değerlendirme kriterleri tartışılmıştır.Bu kriterler ele alarak, sürdürülebilir tasarım tablosu oluşturmuştur. kriterler ve bileşenleri tek tek tartışılmıştır. Bu kriterler üç ana başlık olarak kategorize edilmiştir: sürdürülebilir ve ekolojik, estetik ve görsel kalite ve, sosyal ve insan sağlıki.Bu üç ana başlık , alt başlıklara bölünmüştür. Çalışmanin dördüncü bölümünde, büyük ve küçük ölçeklerde, Istanbuldaki otoparklarin analizi yapılmıştır. Fatih ilçesi tarihten beri istanbul’un en önemli lokasyonlarindan biridir.Fatih ilçesi  ticari, tarihi ve turistik açısından önem taşıdığı için büyük ölçek analizi için Ispark tarafından önerilmiştir. Fatih ilçesi yarim ada olduğundan, atıksu ve yağmur sulari denize dökülmektedir. Bölgenin yoğunluğu nedenilyle, otopark olarak kullanılan yüzeyler artmaktadır. Bu yüzeylerin geneli su geçirmez alanlar oldukları için kentsel ısı adası teşkil etmektedir. Bu konu önem taşıdığıdan,  Fatih ilçesi otopark analizi edilmiş. 1966, 1982 ve,2014 yıların daki açık otopark ve yeşil alanlar Türkiye haritası ve uydu görüntüleri üzerinden bibirinle karsılaşmıştır. Zaman içinde yeşil alanlar ve tarım arazileri, motorlu araç kullanımının artisi ile otoparklara dönüşmüştür.ve1982-2014 yillar arasinda bu hiz aşırı şekilde artmıştır. Küçük ölçekteki analizde, konum, kapasite ve, boyut olarak beş farklı otopark analiz edilmiştir.Bu analizde, beş farklı otopark sınıflandırılmış tasarım değerlendirme kriterlerine göre: sürdürülebilir ve ekolojik, estetik ve görsel kalite ve, sosyal ve insan sağlıki karsılaşmıştır. Alan çalışmasında, konum, bölgenin genel bilgiler ve verileri ele alınmıştır. Ayrıca, tasarım değerlendirme kriterlerine göre alan çalışması gözlem ve görsel kayıtlar ile desteklendirilmiştir.Bu kıyaslamak bir tablo şekilinde göstermektedir. Sonra ise son adım da  Maltepe ilçesinde Isparka ait,  Şehit Ahmet otoparki , üçüncü bölümünde elde  edilen tablo daki kriterler ele alınarak tasarlanmistir. Bu tasarmili yapmak icn ilk adim da genel olarak bu oto park analiz edilmistir . bu tasarim üç ana başlık: sürdürülebilir ve ekolojik, estetik ve görsel kalite ve, sosyal ve insan sağlıki sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ardindan sonuç olarak ,tasarlanmış otopark Isparkin tasardigi otoparkinan karsılaşmıştır ve yapilan uygun olan stratgiler baslik olarak soylenmistir.  Çalışmalar ve örnek çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar, gelecek ve çağdaş kent otoparklarında daha çevresel ve ekolojik olarak anlamlı tasarımlar gerçekleşmesi açısından, yön verici olabilir.
Nowadays by increasing the population, demand for cars is increased also, the way of life in the most places around the world is dependent on the automobile, more and more natural lands are devoted to accommodating automobiles. Large amount of impervious surface areas and buildings, lack of vegetation in urban landscape, and especially mobility and car usage have negative impacts on the environment. By controlling the transportation system by motor vehicles Parking lots are inseparable sector of the most of the urban areas and these plots are mostly assumed as a place without beauty and aesthetic value. As long as cars exist in our society as a personal transportation system, environment will be faced with the parking lot issue and the designing problems that related to it. Sustainability concept has been arisen from these environmental concerns in order to find long-term solutions for environmental degradation. Sustainable design of parking lots is an important issue due to the way of design directly affects the way of peoples living and social health. Green design concept has assisted environmentally friendly designs in order to achieve sustainability. A considerable amount of attention has been devoted to examining the environmental impact of impervious surfaces. however, little attention has been paid to the transportation footprint portion of the impervious surface parking lots and their impacts on land use perspective has not been assessed on a large scale. This study explores how to design sustainable landscape and implement green design strategies in urban surface parking lots. In this study, firstly, the importance of the sustainable design in parking lots has been emphasized and the impact of the surface parking lots in various aspects has been researched in detail. At the next chapters, examples of the parking lots have explained in relation to the existence of green design initiatives and sustainable strategies in their design process. In the third chapter, a table of sustainable design criteria have been determined as a guideline based on the comprehensive research on proposed examples, guidelines and, literature that was mentioned in the previous chapters' in this study. Fourth chapter includes of a general analysis; which is conducted in various scale. Fatih district as recommended by Ispark was considered as case study for large scale analysis because of its historic and strategic situation in Istanbul. The high amount of impervious, or paved, surfaces in this area creates a large volume of water that flows directly and indirectly into city sewers and, eventually, into the Marmara Sea and Golden Horn, in addition impervious surfaces and lack of green coverage cause to increase the temperature in the mentioned area. In large-scale analysis, firstly Fatih district’s existing parking lots and green spaces are Highlighted in different maps according to the 2014 satellites images and, furthermore additional maps are prepared to present the green areas and surface parking lot's coverage in the years 1966 and 1982, these maps are compared with existing green networks and parking lot coverages. By analysis and comparison of mapped data’s this will be result that urbanization of the Fatih associated with the loss of natural green spaces and agricultural lands and increase in the paved surfaces in Fatih District. For site-scale analysis five surface parking lots are selected as case studies. Site visit and survey was done for determining the feature of the sites then these lots are evaluated according to the mentioned sustainable criteria table for understanding the situation of the Istanbul’s surface parking lots in relation to the existence of sustainable criteria in their design. In the final step, a plan was designed according to the sustainable design table for Sehit Ahmer property in Istanbul as case study, proposed plan was compared with the conventional site plan. By the way most of the conventional surface parking lots can be improved by implementing green design infrastructures while providing aesthetic and social benefits in public realm and without changes in the land use.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
açık otopark.yeşil tasarım, sustainabile design.surface parking lot.green design
Alıntı