Peyzaj Mimarisi Uygulamalarında Güneş Enerjisinin Kullanımının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Ve Yalova- Termal Yolu Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-25
Yazarlar
Özek, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yenilenebilir enerjilerin dünya üzerindeki önemi vurgulanmış ve güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili bilgilendirici özet bilgiler verilmiştir. Güneş kaynaklı enerji üretim sistemleri, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, bu potansiyeli kullanma derecesi ve yöntemleri araştırılmıştır. Güneş enerjisinin kullanılmasındaki amaç, alışılagelen fosil yakıtların ölçülü ve tutumlu kullanımına yardımcı olmaktır. Peyzaj mimarisi uygulamalarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, enerji sağlamada nasıl rol aldıklarının anlaşılması ve ne şekilde hangi teknikle tasarıma katılabileceklerinin bilinmesiyle enerjide tasarruf ve yenilenebilme anlayışı çerçevesinde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda seçilen örnek alanda Yalova- Termal Yolu üzerinde bulunan ve Tarihi Koruma altında bulunan çınar ağaçlarının aydınlatılmasında güneş elektriğinin kullanılabilirliği araştırılmış ve kullanılabilecek yöntemler de incelenerek temiz enerji sağlayan tasarımlar için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the importance of renewable energies in the world is underlined; introduction information is given about solar power. Also, the potential of solar power in Turkey, energy production systems of solar power, the rate of usage and methods have been researched. The aim of the usage of solar power, protect and consumption of primarily energy resource like fuel oils. The purpose of this research is to determine the applicability of solar based lighting design in landscape architecture applications. The assessment of the energy and what form of technical knowledge involved in the design for the usage of the renewable energy can be evaluated. In this context, the availability and usability of the solar based electrical energy for the sycamore trees that located on the selected sample field on the Historical Preservation Area and Yalova Termal Road are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Enerji, Yenilenebilir enerji kaynakları, Alternatif enerji, Güneş enerjisi, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli, Güneş enerjisi kullanımı, PV sistemler, sürdürülebilir çevre, Ekolojik tasarım, Energy, Renewable Energy Resource, Solar Power, Potantial of Solar Power in Turkey, Usage of Solar Power, PV Systems, Sustainability, Sustainable Environment, Ecologic design
Alıntı