Hıdırlar Ilıcası (çanakkale – Yenice)ve Dolayının Termal Hidrojeolojisi

dc.contributor.advisor Yüzer, Erdoğan tr_TR
dc.contributor.author Bakır, Aydın tr_TR
dc.contributor.department Uygulama Jeoloji tr_TR
dc.contributor.department Applied Geology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-25T13:14:16Z
dc.date.available 2015-08-25T13:14:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Hıdırlar Ilıcası (Çanakkale - Yenice) ve dolayında bulunan sıcak ve soğuk sular incelenmiş, sahanın sıcak su potansiyelinin belirlenmesine ışık tutacak verilerin toplanması amaçlanmıştır. Bunun için, özellikle sıcak su kaynaklarının; tektonizma, volkanizma ve soğuk sular ile ilişkileri geçmiş yıllarda bölgede yapılan incelemelerden de yararlanılarak araştırılmış, kaynakların hidrojeokimyası ile jeotermal enerji oluşumunu sağlayan faktörler belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda; anyon ve katyon içerikleri açısından sodyum- sülfatlı oldukları belirlenen sıcak su kaynaklarının, yakınlarında ve sığ derinliklerde bulunan soğuk sulardan etkilendiği görülmüştür. Özellikle; Hıdırlar Ana Kaynağı ile Uyuz Ilıcası arasında yer alan A(6) soğuk su kaynağının kimyasal olarak sıcak sulara benzer karakterde olması bu saptamayı desteklemektedir. İnceleme alanındaki sıcak sular ısıtmada, sağlık amaçlı uygulamalarda ve seracılıkta kullanım açısından uygun özelliklere sahiptir. Sıcak suyun sağlık amaçlı kullanımı için; bugünkü Ilıca ve çevresinde bulunan kaynakların doğal güzelliklerinin korunması zorunludur. Bunu için tüm kirletici yapılardan kaçınılması ve bölgenin yalnızca doğal park - gezi alanı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study; hot and cold waters in Hıdırlar Region (Çanakkale-Yenice) and its vicinity have been investigated to collect information about the potential of hot waters. Therefore, the relation between hot waters and tectonics, volcanism and cold waters have been studied, in accordance to previous studies on the region. The factors, which are providing geothermal energy constitution and the hydro-geochemistry of the sources, have been determined. According to the studies, hot water sources, which are sodium-sulfate typed according to their anion and cation contents, are affected by cold waters, in near areas or shallow depths. Especially, A(6) cold water spring, between Hıdırlar main spring and Uyuz hot spring, has a chemical character like hot waters and this result supports the determination. As a result of the study; hot waters of the region can be used for space heating, thermal spa and greenhouse heating etc. The water has useful character for those kinds of managements and should not be wasted. To use the hot water for health activities, it is important to protect the natural beauty of the source and they should be protected from all hazardous factors. It is necessary to use the area only as a natural park and visiting area, to protect the sources. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8662
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hidrojeoloji tr_TR
dc.subject Ilıca tr_TR
dc.subject Biga Yarımadası tr_TR
dc.subject Sıcak Sular tr_TR
dc.subject Soğuk Sular tr_TR
dc.subject Hydrogeology en_US
dc.subject Spa en_US
dc.subject Biga Peninsula en_US
dc.subject Hot Waters en_US
dc.subject Cold Waters en_US
dc.title Hıdırlar Ilıcası (çanakkale – Yenice)ve Dolayının Termal Hidrojeolojisi tr_TR
dc.title.alternative The Thermal Hydrogeology Of (çanakkale – Yenice) Hidirlar Spa And Its Vicinity en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
3446.pdf
Boyut:
17.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama