Taşınmaz Mal Değerlemesi Yöntemleri Ve Karşılaştırılması

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Karaca, Haydar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerin ekonomi içindeki öneminin artması, Sermaye Piyasası Kurulu nun küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan “gerçek değer” arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Türkiye, gayrimenkul piyasasının son derece canlı olduğu ülkelerden birisidir. Gayrimenkul uzun zamandan beri en popüler yatırım aracı olmasına rağmen, yatırımcı sayısı sınırlı kalmıştır. Bunun başlıca sebebi, Türkiye’de tasarruf ve sermaye birikiminin yetersiz olmasıdır. Türk insanının yaşam kalitesinin yükselmesi ve konut talebinin karşılanması, uzun vadeli finansman sisteminin kurulmasına bağlıdır. Bugüne dek uzun vadeli finansman modellerinin hayata geçirilmesini engelleyen yüksek enflasyon ve ekonomideki belirsizlikler gibi nedenler artık ortadan kalkmaya başlamıştır Bu kapsamda taşınmaz mal değerlemesinde izlenen yol ve kullanılan yöntemlerden üçü olan karşılaştırma, maliyet ve gelir yöntemleri ile İstanbul ili, farklı belediye sınırları içerisinde birçok uygulama yapılmış, hangi taşınmazlarda hangi yöntemin kullanılması gerektiği incelenmiş ve raporların nasıl yazılması gerektiği amaçlanmıştır. Sonuçta taşınmazın türü ne olursa olsun, değer tespitinde; eğer elde yeterli sayıda veri mevcutsa Emsal Karşılaştırma Yönteminin, yapılı taşınmazlarda Maliyet Yönteminin, gelir getiren yapılı veya yapısız tüm taşınmazlarda ise Gelir Yönteminin kullanılmasının daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
The increase of the economical significance of the immovable assets as parallel to the development of the real estate sector in our country, the search of “actual value” arising out of the principle of Free Market Board to protect the small investors, the fixation of value during the purchase, sale, take over and bartering of the institutional premises, the analysis of the bank actives in accordance with objective criteria depending on the re-structuring of the financial sector are the factors which contribute to the development of this market. Turkey is among the countries where the real estate market is extremely active. Despite the fact that the real estate has been the most popular means of investment for a long time, the number of investors has remained limited. Insufficient savings and capital accumulation in Turkey is the main reason for this condition. It depends on building a long-term financing system to increase the standard of living of Turkish people and to meet the residential demand. Such reasons as high inflation and economical uncertainty, which have obstructed putting the long-term financing models into practice up to the present, have begun to disappear. In this respect, inside the boundary of various municipalities of Istanbul Province a lot of practices have been implemented with comparison, cost and revenue methods which are the three methods and ways used and followed in the valuation of the immovable properties, and it was analyzed that which method should be used at which immovable property and aimed that how to prepare the reports. As a result, anyhow the type of immovable properties, it was concluded that if there is enough data value fixation shall be more eligible with precedent comparison method, with cost method in constructed immovable properties, with revenue method at revenue generating constructed and unconstructed immovable properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Taşınmaz değerleme, değerleme aşamaları değerleme yöntemleri, valuation of immovable properties, valuation phases, valuation methods
Alıntı