Pazar Bölümlendirmede Farklı Kriter Ve Analiz Yaklaşımlarının Yeri: Finans Sektöründe Bir Uygulama

dc.contributor.advisor Uray, Nimet tr_TR
dc.contributor.author Konuş, Umut tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-27 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:40:44Z
dc.date.available 2015-12-08T07:40:44Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Gerçekleştirilen çalışmada öncelikle pazar bölümlendirme kavram olarak incelenmiş; pazar bölümlendirmede temel alınan mevcut/ yeni kriterler ve kullanılan istatistiksel analiz yöntemleri üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, bireysel bankacılık müşterileri için gerçekleştirilmiş olan araştırma çalışmasının verileri üzerinden: müşteriler bölümlendirilerek elde edilen pazar bölümlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılabilmesi amacı ile bir araştırma tasarlanmıştır. Sonuçların analizinde SPSS 11.0 ve Latent Gold 3.0 programları kullanılmıştır. Araştırma kapsamında bireysel bankacılık müşterileri; psikografik ve davranışsal değişkenler temel alınarak K Ortalamalar ve Gizli Sınıf Analizi algoritmaları kullanılarak kümelemeye tabi tutulmuş ve elde edilen pazar bölümleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmişlerdir. Çalışma sonucunda; her iki yöntem ve farklı kriterler ile bireysel bankacılık müşterileri için anlamlı pazar bölümleri elde edilebildiği bununla birlikte elde edilen kümelerin farklı yapılarda oluştuğu görülmektedir. K Ortalamalar ve Gizli Sınıf Analizi yöntemleri; bireysel finansal hizmetler sektöründe diğer pazar bölümlendirme koşulları ile birlikte değerlendirilerek pazarlama yönetimi sürecinde birbirlerine alternatif olarak kullanılabilecek yöntemler olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this study concept of market segmentation is investigated from different aspects and basic segmentation criteria and statistical analysis methods that are used in market segmentation process are evaluated comprehensively. In this study, research model is designed on the basis of the data of a quantitative survey, which is conducted within retail banking customers; aims to segment customers and test the efficiency of segmentation results; make a comparative analysis of different clustering methods of different bases. In analysis process SPSS 11.0 - Latent Gold 3.0 softwares are used. In scope of the study; retail bank customers were segmented on the basis of behavioral and psychographic variables via using K-Means and Latent Class clustering algorithms. Final clusters were comparatively analysed on the base of cluster means and socio-demographic variables. As a result it is seen that; for both methods statistically significant clusters (market segments) were found for retail banking customers which have different cluster structures in terms of cluster membership and means. In conclusion; K-Means and Latent Class Clustering methods arise as alternative methods; which can be used via evaluating the other basic conditions of market segmentation for retail financial services sector. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11177
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pazar bölümlendirme tr_TR
dc.subject Bireysel bankacılık sektörü tr_TR
dc.subject Gizli Sınıf Kümeleme Analizi tr_TR
dc.subject K Ortalamalar Kümeleme Analizi tr_TR
dc.subject Market segmentation en_US
dc.subject Retail banking sector en_US
dc.subject K Means Cluster Analysis en_US
dc.subject Latent Class Cluster Analysis en_US
dc.title Pazar Bölümlendirmede Farklı Kriter Ve Analiz Yaklaşımlarının Yeri: Finans Sektöründe Bir Uygulama tr_TR
dc.title.alternative Role Of Different Criteria And Analysis Approaches In Market Segmentation: An Implementation In Financial Services Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7994.pdf
Boyut:
14.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama