Mekansal bilgi sistemleri için bulut tabanlı, performanslı, erişilebilirliği yüksek, yeni nesil bir sistem tasarımı, altyapısı ve uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Güllüce, Yücel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Özet
Kurumlar arasında mekânsal veri entegrasyonu sağlanılarak bütünleşik bir Mekansal Bilgi Sistemi altyapısı kurulmasıyla CBS'yi birçok alanda verimli bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır. Sağlam bir kurumsal Mekansal Bilgi Sistemi içinde sağlam bir sistem altyapısı gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada kurumsal CBS sistemi teknik altyapısında oluşabilecek sorunlar üzerinde durulmuş ve çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Son on yıl içerisinde bilgi teknolojileri alanında önemi gün geçtikçe artan konulardan bir tanesi de mevcut bilişim sistemlerinin kullanıcı gereksinimlerini karşılayamadığı durumların sıklaşmasıdır. Bunlardan bir örnekte mevcut Mekansal Bilgi Sistemlerinde (MBS) kullanılan ve ayakta kalma süresi (availability period) çok yüksek olmayan sunucu yazılımlarıdır. Nasıl normal bir web uygulaması çalıştıran sunuculara çok kişi erişmeye çalıştığında, sunucu cevap veremez hâle gelebiliyorsa veya çökme (down) meydana gelebiliyorsa, üzerinde Mekansal Bilgi Sistemi koşan sunuculara da çok yüklenildiğinde, performans büyük oranda düşebilmektedir ve çevrimiçi (online) sistem durma noktasına gelebilmektedir. Bu sorunu en aza indirgeyerek, performanslı ve sağlam altyapılı bir kurumsal Mekansal Bilgi Sistemi entegrasyonu için bu çalışmada dünyaca saygınlığını ıspatlamış bir firmanın yazılım ürünleri kullanılarak bu yazılımların yönetim teknikleri anlatılacaktır. Tez çalışmasında anlatılan yazılımların alanları aşağıdaki gibidir: - Veritabanı ve yedeklilik - Uygulama sunucusu - Java arayüz - Koşturulan işletim sistemi - Uygulama sunucusuna yüklenen uygulama Ayrıca diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada Mekansal Bilgi Sistemi'nin teknik altyapısına odaklanılarak, - Güç - Performans - Erişilebilirlik gibi hepsinin bir arada olduğu yazılım ürünleri seçilip, performanslı bir Mekansal Bilgi Sistemi ortaya çıkarmanın metotları anlatılmıştır.
It is possible to make efficient use of Spatial Information Systems(SIS) in many areas by providing the integration of spatial data between institutions for an integrated SIS system. For a robust institutional SIS, powerful infrastructure is required. So that, this study focuses on the infrastructure of institutional SIS systems and presents a variety of solutions to technical infrastructure problems. In the last decade, one of the subjects ever-increasing importance in the field of information systems is the increase in the situation of not being able to meet the user requirements of existing information technologies. An example of those which software are being used in current Spatial Information Systems (SIS) with short availability periods. When too many people tries to normal web applications, these application servers may not answer or may crash. The case is the same for SIS. When too many people make map requests on a SIS platform, performance of servers may greatly reduce and online system may halt. In order to minimize this problem and to create a high performance and robust sub-structure for the integration of institutional SIS, management techniques of a company's software products having worldwide reputation are going to be described in this study. Areas of the software described in this thesis are as follows: - Database and redundancy - Application server - Java interface - Operating system - The application installed on application server. In addition, compared to other studies, software products comprising all of the features such as - Power - Performance - Availability are going to be preferred in this study and methods of creating a high performance Spatial Information System are going to be explained by focusing on technical infrastructre of SIS.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Coğrafi bilgi sistemleri, Geographical information systems, Coğrafi konum, Geographical position, Coğrafi veri sistemleri, Geographical data systems, Coğrafi veri tabanları, Geographical databases, Coğrafi özellikler, Geographical properties, Coğrafya, Geography
Alıntı