Birim Hidrografın Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu Olarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-02-06
Yazarlar
Bahşi, Lokman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sonuç olarak oluşturulmuş iki parametreli lognormal olasılık yoğunluk fonksiyonunun birim hidrograf olarak kullanılabileceği ve iki parametreli lognormal olasılık yoğunluk fonksiyonunun birim hidrograf olarak kullanılabileceği havzaların çoğunda, iki parametreli lognormal olasılık yoğunluk fonksiyonunun birim hidrograf olarak kullanımının iki parametreli gamma olasılık yoğunluk fonksiyonunkinden daha üstün olduğu saptanmıştır.
In conclusion two parameter lognormal probability density function could be used as synthetic unit hydrograph and because of the higher Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient values in 12 of 14 drainage basins for which two parameter lognormal probability density function could be used as synthetic unit hydrograph, the usability of two parameter lognormal probability density function as synthetic unit hydrograph is more powerful than the usability of two parameter gamma probability density function in most of drainage basins.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Birim Hidrograf, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Oluşturulmuş İki Parametreli Gamma Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Oluşturulmuş İki Parametreli Lognormal Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, Unit Hydrograph, Probability Density Function, Created Two Parameter Gamma Probability Density Function, Created Two Parameter Lognormal Probability Density Function
Alıntı