Elasto-plastik Çerçeve Sistemlerin Dinamik Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çok serbestlik dereceli yapı sistemlerinin zaman tanım alanında dinamik analizi için lokal etkileşimli ilerleme esasına dayanan bir integrasyon yöntemi önerilmiştir. Yöntem, kolonları ideal elasto-plastik malzemeden yapılmış kayma çerçevelerinde denenerek sayısal stabilitesi incelenmiştir. Analizleri gerçekleştirmek üzere nesnesel programlama tekniklerini kullanan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen kat yer değiştirme dataları Fourier dönüşümü ile frekans uzayına taşınarak elastik hal ve elasto-plastik hal için frekansların değişimi incelenmiştir.
In this study a direct integration method is proposed for the dynamic analysis of the multi-degree of freedom systems based on the interacting object model. The proposed method is applied to the shear frames with columns made up of ideal elasto-plastic material to investigate the numerical stability. To perform the analysis a computer program is constructed using the object oriented programming methods. The Fourier transform is to be applied to the displacement data to investigate the variation of the frequencies for the elastic and elasto-plastic cases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Zaman tanım alanı, İdeal elasto-plastik, Dinamik analiz, Obje etkileşimli ilerleme modeli, Time history, Ideal elasto-plastic, Dynamic analysis, Interacting object process model
Alıntı