Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Uluslararası Bir Firmada Uygulama

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Ari, Oya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, insan yönetimi akımlarındaki son yaklaşımlardan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetimi, yetkinlik kavramından yetkinlikler merkezli bütünsel insan kaynakları sistemlerine kadar incelenmektedir. Bir yetkinlik bazlı yönetim modeli nasıl kurulduğuna ve literatürdeki örnek uygulamaların neler olduğuna değinilmektedir. İnsan kaynaklarının tarihsel gelişiminde geçmişten günümüze, içeriğinde, bakış açısında, amaçlarında ve uygulamalarında meydana gelen değişimler ve bu değişimler sonucu insan kaynaklarında yetkinlik bazlı yönetim gereksiniminin doğuş sebepleri ele alınmaktadır. Literatürde firma ve insan kaynakları performans göstergeleri ve etkileyen faktörler ele alınarak yapılmış olan araştırmalar, insan kaynakları uygulamalarının performansının firma performansına olan etkisinin pozitif olduğunu kanıtlamaktadır. Bundan hareketle, performansını arttırıcı yetkinlik bazlı uygulamalar geliştirmek üzere insan kaynaklarının bir fonksiyonu olan işe alım sistemine odaklanılmıştır. Türkiye’de yetkinlik bazlı işe alımı uygulamakta olan firmalardaki uygulamalar örnek olarak incelenmiş, yapılan maliyetlere karşın sağladıkları katkılar sorgulanmıştır. Tüm bu araştırmaların sonucunda, uluslararası bir beyaz eşya sanayi ve ticaret anonim şirketinde yetkinlik bazlı yeni bir işe alım modeli uygulaması önerilmiştir. Yetkinlik merkezli bütünsel bir insan kaynakları sistemi kurmak için şirketin işe alımda böyle bir gereksinimi olduğu mevcut işe alım sistemi incelenerek ortaya konmuştur. Şirket için öncelikle seçme-yerleştirme sürecindeki problemler ortaya konmuş, bunlara üretilen çözümlerle yeni yetkinlik bazlı işe alım modeli uygulaması yapılandırılmıştır. Bu model uygulamasının şirkette kurulumu için hangi adımları izlemesi gerektiği süreç akış şemasında, zaman planı da gannt diyagramında gösterilmiştir. Son olarak da firmaya maliyet kalemleri nelerdir ve buna karşın firma ne gibi katkılar elde eder, bunlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
In this study, competency based human resources management, the recent trend in people management, is investigated starting with competency concept up to integrated human resources systems with competencies in the center. It is continued to undertake how to build a model with competency framework and what the applications are in the literature. The change in the content, view, aims and applications of human resources management can be seen on the historical development of human resources and this change requires competency based approach. The researches in the literature say that the human resources applications’ performance effects the companies’ performances positively. For this reason this study focuses on the recruitment function of human resources to increase its performance by competency based approach. The applications in two companies were taken on hand as the examples in Turkey and the costs and benefits are questioned. After all, a new competency based recruitment model application is developed and advised for an international white good manufacturer and trade company. It is determined that there is a requirement of a competency based recruitment in order to build integrated human resources systems by investigating the current recruitment processes. Firstly, the problems of the current system are clarified, then the competency based new model is built on the solutions of these problems. For the model application, to determine the installation steps, the process flow chart is formed and gannt diagram is drawn for time plans. Finally, the cost items and expected benefits are explained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
insan kaynakları yönetimi, yetkinlik bazlı yönetim, yetkinlik, yetkinlik bazlı işe alım, bütünsel insan kaynakları sistemleri, human resources management, competency based management, competency, competency based recruitment, integrated human resources systems
Alıntı