Asma Köprülerin Analiz Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Dumanoğlu, A. Aydın
Adanur, Süleyman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, asma köprülerin deterministik ve stokastik dinamik analizleri; geometrik olarak lineer olmayan davranış dikkate alınarak incelenmektedir. Uygulama olarak Boğaziçi Asma Köprüsü seçilmiştir. Yer hareketi olarak 1971 San Fernando depremi Pacoima Barajı S16E bileşeni ile 1992 Erzincan depremi doğu-batı bileşeni ivme kayıtları kullanılmaktadır. Stokastik analizlerde yer hareketini temsil etmek üzere Clough ve Penzien tarafından düzeltilerek elde edilen filtre edilmiş beyaz gürültü modeli dikkate alınmaktadır. Yer hareketi modeli, mesnetlere etkiyen yer hareketlerinin yansıma ve kırılmalarla değişebilir olmasından kaynaklanan korelasyon etkisini, dalga yayılma etkisini ve zemin özelliklerinin yer hareketine etkisini içermektedir. Analizler sonucunda köprü kuleleri ve tabliyesine ait yerdeğiştirme ve kesit tesirleri elde edilmiştir. Yer tabakasının karmaşık yapısından dolayı, yer hareketlerinin farklı noktalardaki değişiminden doğan etkilerin asma köprüler gibi uzun açıklıklı sistemlerin deterministik ve stokastik analizlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
In this study, deterministic and stochastic dynamic responses of suspension bridges are investigated by considering geometrically nonlinear behavior. Bosporus Suspension Bridge is chosen as an example. S16E component of Pacoima Dam record of 1971 San Fernando earthquake and east-west component of 1992 Erzincan earthquake are used as ground motions. Filtered white noise model modified by Clough and Penzien is considered as a ground motion in the stochastic analyses. The ground motion model includes the effects of incoherence, wave passage, and site response. The bridge towers and deck displacement and internal forces are obtained in the end of the analyses. Because of the complex nature of earth crust, it is emphasized that the multiple support seismic excitations should be taken into account in the deterministic and stochastic analyses of long span structures like suspension bridges.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı