Tünel Kalıp Kullanılarak İnşa Edilecek 14 Katlı Betonarme Binanın Projelendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Api, Sinan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 14 katlı ve tünel kalıp sistemi ile inşa edilecek bir betonarme yapı projelendirilmiştir. Yapılacak olan yapının yüksekliği ve bulunduğu zemin koşulları gözönüne alınarak taşıyıcı sisteminin tamamı perdeler ile oluşturulmuştur. Binanın yapım aşamasında tünel kalıplar kullanılarak zamandan tasarruf sağlanılması da amaçlanmıştır. Yapının taşıyıcı sisteminin deprem hesapları bir bilgisayar programıyla Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen mod birleştirme yöntemine göre yapılmıştır. Ayrıca statikçe eşdeğer deprem yükü yöntemiyle yapılan hesap sonuçları bilgisayar hesap sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bilgisayar ile yapılan deprem hesapları sonucunda elde edilen değerlere göre yapının taşıyıcı sisteminin betonarme hesapları yapılmıştır. Temel radye olarak seçilmiş ve yapıdan ayrı olarak modellenmiştir. Temele binadan gelen yükler ters işaretlerle etkitilmiş ve temelin deprem hesapları bu yüklere göre yapılmıştır. Temelin betonarme hesapları yapıldıktan sonra depreme dayanıklı yapı tasarımıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında, yapının taşıyıcı sistem modelinin bilgisayar ortamında doğru bir şelikde oluşturulmasının hesaplarda nekadar önemli olduğu görülmüştür.
In this study structural design project of a 14 floors multi-storey reinforced concrete building is presented. . In consideration of the height of the building and foundation ground conditions, shear walls are choosen to build of load carrying system. The tunnel molding system also supplies a considerable amount of construction time cut. The model of load carrying system is created on computer environment and earthquake calculations are done according to Turkish Earthquake Standart by mod superposition method. Also the equivalent earthquake load method is used for earthquake calculations and both methods’ results are compared. The reinforced concrete design of the structure is done by according to the computer analysis results. The foundation is chosen as a thick slab and an individual model of foundation is created within computer programe. Earthquake calculations of the foundation is done according to the forces which are acted on the foundation from the load carrying system with opposite signs. After the reinforced concrete design of the foundation, conclusions are done about strenght of the structures against earthquake. As a result it is relised that it is important to create an accurate model of the load carrying system of the structure on computer programe to be able to obtain accurate calculation results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Tünel kalıp, yüksek binalar, perde, betonarme, Tall buildings, shear wall, concrete, tunnel molding
Alıntı