Düşük Hizli Darbe Yüküne Maruz Tabakali Kompozit Plaklarin Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2008
Yazarlar
Aslan, Züleyha
Karakuzu, Ramazan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmanın amacı, düşük hızlı darbeye maruz fiber takviyeli tabakalı kompozitlerin dinamik davranışını değerlendirmektir. Nümerik olarak hesaplanan temas kuvveti-zaman değerleri, deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Düşük hızlı darbeye maruz tabakalı kompozitlerde darbe hızının, darbe kütlesinin, kompozit plağın boyutlarının önemi belirlenmiştir. Darbe testleri 1 m/sn, 2 m/sn ve 3 m/sn’ lik artan darbe hızlarında ve 135 g ve 2600 g’lık darbe kütlelerinde yapılmıştır. Karşılıklı iki tarafı ankastre ve diğer iki tarafı serbest olan 50 mm’ye 150 mm, 100 mm’ye 150 mm ve 150 mm’ye 150 mm’lik plaklar ile deneyler yapılmıştır ve darbe yükü her bir plağın merkezine uygulanmıştır. Deneylerde 8 tabakalı (0°/0°/90°/90°)s fiber oryantasyonuna sahip ve 4.8 mm kalınlığında E-cam lifi/epoksi tabakalı kompozit plakalar kullanılmıştır. Zamana bağlı dinamik sonlu eleman analizi yapabilen 3DIMPACT programını kullanarak tabakalı kompozitlerin nümerik değerlendirmesi de yapılmıştır. Kompozit plak ve çarpan eleman arasındaki temas kuvveti, plağın merkezindeki maksimum düşey yer değiştirme, darbe esnasındaki gerilmeler ve birim şekil değiştirmeler zamanın fonksiyonu olarak elde edilmiş ve nümerik hesaplamalarla kompozit tabakaların delamination hasarı belirlenmiştir.
The purpose of this study is the evaluation of the dynamic behavior of fiber reinforced laminated composites under low velocity impact. The numerically computed contact force history is compared with the same experimental results. The importance of the impact velocity, the impactor mass and the dimensions of the composite plate are determined for laminated composites subjected to low velocity impact. Impact tests are performed at increasing impact velocities 1 m/sec, 2 m/sec and 3 m/sec, and impactor masses of 135 gr and 2600 gr. The studies have been carried out with plate dimensions of 50 mm by 150 mm, 100 mm by 150 mm and 150 mm by 150 mm with two opposite sides clamped and the other two free and the impact load is applied at the center of each plate. (0°/0°/90°/90°)s oriented crossply E-glass/epoxy laminated composite of 4.8 mm nominal thickness is used for impact testing. A numerical evaluation of these specimens is also carried out by using 3DIMPACT 126 transient dynamic finite element analysis code. The contact force between the impactor and the composite plate, maximum transverse deflection at the center of the plate, stresses and strains during impact are plotted as functions of time and the predicted delamination sizes of composites are determined numerically.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı