Modifiye Elektrotların Hazırlanması Ve Voltametrik Tayinlerde Kullanılmalarının İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2010-03-02
Yazarlar
Güney, Sevgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 1,8-bis(o-amidofenoksi)-3,6-dioksaoktan, 3-Hidroksiflavon ve 9-aminoakridin’in elektrokimyasal özellikleri incelenmiş ve bu maddeler kullanılarak fiziksel, elektrokimyasal ve karbon pasta gibi farklı yöntemler ile modifiye edilmiş karbon esaslı elektrotlar hazırlanmıştır. Modifiye elektrotlar ile hedef metal iyonları ve moleküllerin tayinleri voltametrik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş, hedef maddelerin analizine ait analitik parametreler belirlenmiştir. Elektrotların modifiye edilmesi hedef maddelerin analizindeki hassasiyetin ve seçiciliğin artmasını sağlamıştır. Ayrıca, çok duvarlı karbon nanotüp ve 9-aminoakridin’in birlikte kullanıldığı yeni bir modifikasyon yöntemi de önerilmiştir. Bu yeni yöntem ile hazırlanan modifiye elektrotlar geleneksel modifikasyon yöntemleri ile hazırlanan elektrotlar ile karşılaştırıldığında, hedef maddelerin analizinde çok daha yüksek bir katalitik aktivite sergilemiş ve iki önemli aminoasit olan L-Triptofan ve L-Trosin’in yan yana voltametrik tayin edilmesini de sağlamıştır.
In this study, electrochemical properties of 1,8-bis(o-amidophenoxy)-3,6-dioxaoctane, 3-Hydroxyflavone and 9-aminoacridine were investigated and modified carbon-based electrodes were prepared using various methods such as physical, electrochemical and carbon paste. Selective and sensitive electrochemical determination of target metal ions and molecules by modified electrodes were carried out, and analytical parameters on analysis of target substances were elucidated. Modification of electrodes improved sensitive and selective analysis of target substances. In addition, a new modification procedure was also proposed by using both multi wall carbon nanotubes and 9-aminoacridine. Modified electrode, which was prepared by a new method, exhibited higher electrocatalytic activity on analysis of target substances compared to that of the electrode prepared by traditional methods, and provided a novel voltammetric determination of two kind of essential amino acids, L-Tryptophan and L-Tyrosine in the presence of the solution.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Elektrot, Modifikasyon, Voltametri, Electrode, Modification, Voltammetry
Alıntı