Karma Kullanımlı Projelerde Fizibilite Çalışması: Yurtdışından Bir Uygulama Örneği

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Hacısalihoğlu, Lale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, öncelikle gayrimenkul ve sonrasında karma kullanımlı projelerin tanımı yapılmış ve karma kullanımlı projelerin fizibilite çalışmasında uygulanacak bir sistem geliştirilmiştir. Daha sonra, geliştirilen bu sistem yurtdışında bir örnekte uygulanmıştır. Örnek, Afrika’da bir ülke olan Jibuti’de geliştirilmesi düşünülen karma kullanımlı bir projedir. Gayrimenkul fizibilitesi, geliştirilmesi düşünülen bir projenin yapılabilirliğini gösteren bir çalışmadır. Her ne kadar projenin başarılı olacağı garantisini vermese de çalışmaya devam edip etmeme konusunda fikir verir. Karma kullanımlı yapılar örneğinde olduğu gibi karmaşık ve büyük ölçekli yatırımlarda da karar alma aşamasında bu tip bir çalışma yapmak gerekmektedir. Tipik bir fizibilite çalışması detaylı bir pazar araştırmasıyla başlar. Finansal analiz için gerekli olan veriler, hedef müşteri kitlesi ve bunların alışkanlık ve tercihleri bu pazar araştırması sonucuna göre bulunur. Arazinin incelenmesi, maliyet tahmini ve ön taslaklar bu çalışmanın diğer kısımlarını oluşturmaktadır. Bu uygulama, bir fizibilite çalışmasının yatırım kararını ve öngörülen projeyi nasıl etkilediğini ve çalışmanın her bir adımının titizlikle uygulanmasının önemini göstermektedir.
In this thesis, a systematic approach for making a feasibility study for mixed-use projects is established, beginning with an explanation of real estate developments and then mixed-use developments. Then each step of the proposed approach is applied to a case study abroad. The case is a mixed-used development proposed in Djibouti, a country in Africa. Real estate feasibility is the formal demonstration of a proposed project’s viability. Although it does not guarantee a project’s success, it leads to a go/no go decision. For decision making in complex and large investments such as mixed-use real estate developments such a study is required. A typical feasibility study begins with comprehensive market research. Input for financial feasibility, target consumers, their preferences and habits are all obtained from this market analysis. Site evaluation, cost estimation and preliminary design are other components of a feasibility study. This case example shows us how a feasibility study effects investment decision, the proposed project and the importance of carefully applying all the steps of it.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Gayrimenkul geliştirme, Fizibilite çalışması, Karma kullanımlı projeler, Cibuti, Real estate development, Feasibility study, Mixed-use projects, Djibouti
Alıntı