Prefabrike Yapılarda Kenetli Birleşimlerin Tasarımı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Tümer, Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kenetli birleşimler yüksek süneklik özelliğine sahip olmalarından ve kenetler sayesinde kayma dayanımını arttırmalarından dolayı prefabrike yapı endüstrisinde en çok kullanılan birleşim türlerinden bir tanesidir. Kenetli birleşimler düz birleşimlerden farklı olarak kenarlarında oluşturulan çıkıntılar sayesinde paneller arasındaki büyük kesme kuvvetlerini etkili bir şekilde iletebilirler. Bu çalışmada prefabrike panolu yapı sistemlerinde kenetli birleşimler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca yatay ve düşey birleşimlerin davranış modelleri incelenmiş ve prefabrike panolu yapılarda kenetli ve kenetsiz birleşimlerle ilgili yapılan deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Kenetli birleşimlerin taşıma gücüyle ilgili yönetmeliklerde yer alan ve kişisel çalışmalar sonucu oluşturulmuş formüller verilmiş ve sayısal bir örnek yapılmıştır. Son olarak prefabrike panolardan oluşmuş bir yapıda birleşim bölgelerinin rijitliklerinin değişmesi sonucu kat deplasmanları, iç kuvvetler ve yapı periyotlarındaki değişimler incelenmiştir.
Castellated joints, because its high ductility and improved shear resistance due to the interlocking action between castellation, one of the most common type in the precast construction industry. Castellated joints differ from plane joints in that their vertical edge surfaces are roughened and include appropriate projections to transmit large shear forces through the vertical joints between the reinforced concrete panels. In this study, castellated joints in precast shear wall structures were studied in detail. Also, the behavioral models of vertical and horizontal connections were invastigated and experimental studies on castellated and plane joints in precast shear wall structures were mentioned. Formulas regarding the ultimate state design of castellated joints which were constructed according to personel studies and standarts were given with a numerical examples. Finally, as a result of the changes in the stiffness of connection region in a precast shear wall structure with different stories, story displacements, inner forces and the variation of building periods were studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
prefabrike panolu yapılar, kenetli birleşimler, precast shear wall structures, castellated joints
Alıntı