Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Yaklaşık Yöntemler

dc.contributor.advisor Özdemir, Pınar tr_TR
dc.contributor.author Çetinkaya, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:41Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:41Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada ülkemizde ve depremlerle sıklıkla karşılaşan ülkelerde kullanılan, bina türü yapıların deprem güvenliklerinin hızlı olarak değerlendirilmesi ve hasar tespit yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmada esas olarak Japon Sismik İndeks Yöntemi üzerinde durulmuş ve yöntemle ilgili uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar için FORTRAN programı kullanılmış ve çıkan sonuçlar burada tanıtılan yöntemin denklemleri kullanılarak hazırlanan excel dosyalarındaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Uygulamalar için seçilen yapılar çerçeve ve çerçeve+perdeli betonarme taşıyıcı binalar olup, beş normal kat ve bodrum kattan oluşan yapılardır. Bunlardan biri 1999 Kocaeli Depremi’nde orta hasar görmüş İstanbul Yeşilköy’deki bir yapı, diğeri 1999 depreminde İzmit’te olan ve hasar görmeyen bir yapıdır. Üçüncü yapı ise Haziran 1999’da Bartın ve çevresinde oluşan sel felaketine maruz kalmış olan ancak deprem hasarı olmayan bir yapıdır. Bu üç betonarme yapının ortak özelliği yapılan analizler sonucunda, binaların 1998 Deprem Yönetmeliğinde öngörülen deprem güvenliğini sağlayamamasıdır. Bu bina taşıyıcı sistemleri için günümüz yönetmeliğinin öngördüğü koşullarla güçlendirme projeleri yapılmıştır. Binalara güçlendirme öncesi ve sonrası Japon Sismik İndeks Yöntemi uygulanmış ve sismik indeks değerleri karşılaştırılmıştır. Japon Sismik İndeks yönteminde, binanın sismik kapasitesi (1) nolu denkleme göre ifade edilen Is sismik indeksine göre ölçülür. İndeks değerinin büyük olması yapının deprem güvenliğinin büyük olduğunu ifade eder. Is = E0*SD*T (1) Burada, Is sismik indeks, E0 yapısal sismik indeks, SD yapısal tasarım indeksi ve T zamanla bozulma indeksidir. Is değeri her bir katta, ve bu denklem içinde yer alan alt indeks değerlerinin üç aşamalı olarak hesaplanması ile oluşturulur. Herhangi bir kattaki yapısal sismik indeks değeri E0, taşıyıcı elemanların kapasite indeksi C ve süneklik indeksi F’in bir fonksiyonu olarak değerlendirilir. Bu ifade denklem (2)’de belirtilmiştir. E0 = C*F (2) Bu çalışma sırasında,üç aşamalı olarak hesaplanan indeks değerleri sadece birinci ve ikinci inceleme aşamaları ile oluşturulmuştur. Bu aşamalarda taşıyıcı sistemi oluşturan düşey taşıyıcılar incelenir. Üçüncü inceleme seviyesinde ise yatay taşıyıcı elemanların kapasiteleri ve süneklik indeksleri de hesaba katılır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, three rapid evaluation methods of building type structures and two damage assessment methods used in our country and countries faced with earthquakes are determined. Japan Seismic Index method, which is explained in detail and applied to structures, is the main theme of this study. Fortran program of JSIM is used for these applications and results are compared with excel file sheet results prepared by using equation of this method. Selected structures for case study are five storey reinforced concrete buildings with basement. Those buildings’ structural systems are either frame system or frame with shear walls system. One of those buildings, whose structural system has moderately damaged in 1999 Kocaeli Earthquake, is located in İstanbul Yeşilköy. The other one, is in İzmit, has no damage in 1999 Kocaeli Earthquake. The last one was hit by the flood in June 1999 at Bartın before earthquake. But that area where the building is located not hit by earthquake. All three structures need to seismic rehabilitation according to Turkish Earthquake Code revised in 1998. Two buildings structural system strengthened according to code. Japan Seismic Index method is applied to those buildings before and after strengthening. In Japan Seismic Index method, the seismic capacity of a building is measured by the seismic index, Is, which is defined as the equation (1). Is = E0*SD*T (1) Where Is is the seismic index, the rest of the all notation called as sub-index. E0 is the basic seismic index, SD is the index to evaluate the properties of structure, and T is the index for deterioration of the building during the lifetime. There are three levels of procedure to evaluate Is and the other sub-indices. These indices are calculated for each storey. Basic seismic index E0 is evaluated as a function of strength index C, and ductility index F. This evaluation is given equation (2). E0 = C*F (2) In this study, index values have been calculated for first and second screening level. During the first and second screening level only vertical members are evaluated. In the third level, it is required to calculate the ultimate strength and ductility of lateral bearing members’ evaluation additional to vertical ones. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10794
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hasar belirleme tr_TR
dc.subject Deprem güvenliği tr_TR
dc.subject Damage assessment en_US
dc.subject Earthquake safety en_US
dc.title Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Yaklaşık Yöntemler tr_TR
dc.title.alternative Approximate Methods Used For Determining Earthquake Safety Of Existing Reinforced Concrete en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
1500.pdf
Boyut:
3.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama