Betonarme Bir Taşıyıcı Sistemin Doğrusal Olmayan Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Purut, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme bir taşıyıcı sistemin değişik malzeme ve sargı durumlarında performansı incelenmiştir. Taşıyıcı sistemin performansının belirlenmesinde doğrusal olmayan statik çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Doğrusal olmayan statik itme çözümlemesi ile bulunan taşıyıcı sistem performansı, ATC40 ve FEMA 273/356 kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Belirlenen tipik betonarme taşıyıcı sistemin üç değişik durumda performansı araştırılmıştır. Birinci durumda sargı donatısı aralığı değiştirilmiş ve taşıyıcı sistem performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkinci durumda beton kalitesi değiştirilerek taşıyıcı sistem üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üçüncü durumda ise malzeme kaliteleri ve sargı donatısı günümüz yönetmeliklerinde izin verilen taşıyıcı sistem ile mevcut yapı stoğunda çok karşılaşılan malzeme ve sargı donatılı taşıyıcı sistemin performansları karşılaştırılmıştır. İncelenen durumlar sonucunda, sargı donatısı artırıldıkça ve malzeme kaliteleri yükseldikçe taşıyıcı sistem performansının da arttığı belirlenmiştir.
In this study performances of a concrete structural system subjected to earthquake loading in addition to vertical loads are investigated by using a nonlinear static analysis procedure. Three examples are presented each of which consists of a reinforced concrete structural system having various degrees of confinement and material qualities. A nonlinear static analysis procedure is used to determine the performance of the structural system under the guidance of the principles and the acceptance criteria given in ATC40 and FEMA 273/356. The effect of confinement on the performance of the structural system is investigated in the first example. The second example deals with the effect of concrete quality on the performance of the structural system. The third example shows the difference of the performances of two structural systems. The first system represents the majority of the building stock in Turkey (poor material quality and no confining zones) and the second system is a structural system, which conforms to the requirements of the Turkish seismic code including the material qualities with confinement zones. As expected, the numerical results show that the performance of the structural system increases significantly as the confinement ratio and the material quality is improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Performansa Dayalı Tasarım, Doğrusal Olmayan Statik İtme Çözümlemesi, Kapasite Eğrisi, Süneklik., Performance Based Design, Nonlinear Static Analysis, Pushover Analysis, Pushover Curve, Capacity Curve, Ductility.
Alıntı