İç Duvar Elemanı Tasarım Ve Yapım Süreci Analizi - Kompozit Panel

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Cengiz, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iç duvar elemanının kesit olanakları, tasarım ve yapım süreçleri ele alınarak incelenmiştir. Tasarım sürecinde, kullanıcıya, çevresel etkenlere, malzeme özelliklerine, teknolojik imkânlara, yasal sınırlamalara ve görsel etkenlere bağlı veriler süreç girdisi olarak belirlenmiştir. Bu girdiler doğrultusunda, taşıyıcılık, ısı geçirimi, su ve buhar geçirimi, ses geçirimi, yangın dayanımı ve görsel performans gereksinmeleri belirlenmiş ve bu gereksinmeleri karşılayan bileşenler ortaya konmuştur. Yapım sürecinde ise, iç duvar elemanı uygulama projesi, finansman, bileşenlerin temini ve işçi organizasyonuna bağlı veriler girdi olarak belirlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda, iç duvar elemanının tasarım ve yapım süreci uygulama örnekleri ile anlatılmıştır. Yapılan değerlendirmede, tasarım süreci ile yapım süreci arasındaki ilişkinin iyi irdelenmesi gerektiği ortaya konmuştur.
In this study, composite section options for interior wall systems are analyzed by considering design and construction processes. The information about the user, environmental factors, and characteristics of materials, technological opportunities, legal regulations, and architectural perspectives are discussed in reference to the design process. The performance requirements for structure, heat insulation, water and humidity insulation, sound insulation, fire insulation, and visual perspectives are analyzed and components that meet these requirements are identified. The information about the application project for interior wall components, financing, the acquisition of components, and organization of the workers are considered in reference to the construction process. The design and construction processes of interior wall components are discussed through particular applications. This study highlights the need for a careful analysis of the relationship between the design and construction processes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İç Duvar, Performans Gereksinmesi, Kompozit Duvar Paneli, Tasarım Süreci, Yapım Süreci., İnterior Wall, Performance Requirements, Composite Wall Panel, Design Process, Construction Process.
Alıntı