Magnezyumun Biyokorozyonu Ve Farklı Alaşım Yüzeylerine Bakteri Tutunmasının Kıyaslamalı İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Temur, Deniz Sultan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Magnezyum alaşımları, kendilerine has üstün mühendislik özellikleri nedeniyle giderek artan kullanım alanlarına sahiptir ve özellikle ağırlık tasarrufu gerektiren uygulamalarda geleceğin en önemli metalik malzemelerinden biri olarak görülmektedirler. Ayrıca cep telefonu ve bilgisayar kasaları gibi, günlük kullanımda sıklıkla insan teması gerektiren uygulama alanları nedeniyle, bakteri üremesine karşı bu alaşımların verdikleri karşılık ilgi konusu olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, magnezyum alaşım yüzeylerine bakteri tutunabilme özellikleri ortam koşullarına bağlı olarak incelenmiştir. Bakteri tutunması konusunun farklı bilimsel alanlara giren kapsamı nedeniyle bu tez çalışması, disiplinler-arası bir perspektifle ele alınmaya çalışılmış ve biyolojik, kimyasal ve metalürjik açılardan gerekli ön bilgiler verilerek, irdelemeler yapılmıştır.
The magnesium alloys, due to their low density and high specific strength, are finding increasing use, and is considered to be one of the most important metallic materials of the future especially in applications requiring weight savings. The mobile phones or computer casings that come into contact with humans in daily life provide a permissive range of physical conditions for bacterial colonization. Therefore, the behaviour of the materials in response to reproduction of the microorganism is becoming an important subject. In this study, the ability of attachment of the bacteria on magnesium alloy surface is examined. Bacterial adhesion is tried to be discussed in biological, chemical and metallurgical perspectives on the basis of interdisciplinary of the subject.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Magnezyum, bakteri tutunması, SEM, Magnesium, bacterial adhesion, SEM
Alıntı