Suda Çözünen Yeni Tetra-katyonik Ftalosiyaninler

dc.contributor.advisor Burkut Koçak, Makbule tr_TR
dc.contributor.author Atsay, Armağan tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-29 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:18Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:18Z
dc.date.issued 2009-06-30 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada periferal konumlarda dialkilamino grupları içeren katyonik suda çözünür ftalosiyaninlerin sentezlenmesi amçlanmıştır. Bu çalışmanın ilk aşamasında 3-(dietilamino)fenoksi grubu içeren 1,2-disiyanobenzen türevi 4[3-(dietilamino)fenoksi]ftalonitril, 4-nitroftalonitrilin 3-(dietilamino)fenol ile DMF içerisinde 50 oC de susuz K2CO3 varlığında nükleofilik yerdeğiştirme reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise [4-(3-(dietilamino)fenoksi)]ftalonitril bileşiğinin, heksanol içerisinde, ilgili metal tuzları varlığında veya yokluğunda (CuCl2, CoCl2), siklotetramerizasyonu ile periferal konumlarda dört tane 3-(dietilamino)fenoksi grubları taşıyan, tetra sübtitüe metalsiz, Cu(II) ve Co(II) ftalosiyanin türevleri elde edilmiştir. Bu çalışmanın son aşamasında ise metalsiz, Cu(II), Co(II) ftalosiyaninler metil iyodürün aşırısında kloroform içerisinde karanlıkta 4 gün süre ile geri soğutucu altında ısıtılarak bu ftalosiyaninlerin kuaternize türevleri elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this work it is aimed to synthesize cationic water soluble metal-free and metallo phthalocyanines carrying dialkylaminophenoxy substituents on the periphery. At the first stage of this work 3-(diethylamino)phenoxy group containing 1,2-dicyanobenzene derivative 4[3-(diethylamino)phenoxy]phthalonitrile was obtained by nucleophilic substitution reaction of 4-nitrophthalonitrile with 3(diethlyamino)phenol in DMF at 50 oC in the presence of anhydrous K2CO3. In the second stage of this work, metal free, Cu(II) and Co(II) phthalocyanine derivatives which carry four 3-(diethylamino)phenoxy groups on the periphery synthesized by cyclotetramerisation of 4[3-(diethylamino)phenoxy]phthalonitrile in the presence or absence of the corresponding metal-salt , CoCl2 and CuCl2. At the last stage of this work, metal-free, Cu(II) and Co(II) phthalocyanines were treated with an excess methyl iodide in chloroform at 70 oC in the dark for 4 days and quaternized derivatives of these phthalocyanines were prepared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7515
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Ftalosiyanin tr_TR
dc.subject Suda çözünür tr_TR
dc.subject Ftalonitril tr_TR
dc.subject 4[3-(dietilamino)fenoksi]-ftalonitril tr_TR
dc.subject Phthalocyanine en_US
dc.subject Water-soluble en_US
dc.subject Phthalonitrile en_US
dc.subject 4[3-(diethylamino)phenoxy]-phthalonitrile en_US
dc.title Suda Çözünen Yeni Tetra-katyonik Ftalosiyaninler tr_TR
dc.title.alternative Water Soluble New Tetra-cationic Phthalocyanines en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9608.pdf
Boyut:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama