Büyük Açıklıklı Yapılarda Taşıyıcı Sistemler

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Bahadır, Ş. Selda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Beş ana bölümden oluşan bu çalışmada günümüzde artan büyük açıklık ihtiyacı dikkate alınarak büyük açıklıklı taşıyıcı sistemlerin incelenmesi amaçlanmıştır . Çağlar boyunca insanoğlu büyük açıklıkları geçme çabası içinde olmuştur. Tarihte daha çok dini yapılar büyük açıklıklı olarak yapılmıştır . Bugün ise çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla büyük açıklıklı yapılar yapılmaktadır . Birinci bölümde büyük açıklık kavramı , ihtiyacı ve tarihte yapılmış büyük açıklıklı yapılar ele alınmıştır . İkinci bölümde taşıyıcı sistem kavramı üzerinde durulmuş ve taşıyıcı sistemler geometrilerine göre sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde ise büyük açıklıklı yapılarda kullanılan malzemeler incelenmiş ve büyük açıklıklı taşıyıcı sistemler malzemelerine göre sınıflandırılmıştır . Dördüncü bölümde 52?115 m açıklığa sahip Tatilya adlı bina analiz edilmiştir . Sonuç bölümünde değişik malzeme ve sistemlerle büyük açıklıkların geçmenin mümkün olduğu ortaya konulmuştur .
This study contains five main chapters . In the first section the idea of wide span and the need of wide span are expressed . The second chapter of this study is about loadbearing systems and they are classfied according to their geometry. In the third chapter of this study , loadbearing systems are classified according to construction materials. In the fourth chapter of this study, Tatilya, which was built by Bayındır Holding / Bayındır Construction Inc., was analysed. As a conclusion, the major loadbearing system materials used in the wide span structures are wood, steel and reinforced concrete. The span that can be covered depends on the material used and the construction system. By using contemporary loadbearing systems wider spans can be covered, compared to the traditional ones.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
Anahtar kelimeler
Açıklık, Taşıyıcı sistem, Malzeme, Span, Loadbearing system, Material
Alıntı