Dağıtılmış Üretim’e Sahip Elektrik Dağıtım Sistemlerinde, Arıza Akımı Sınırlayıcılarının Ve Yerleşim Yerlerinin Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2012-11-26
Yazarlar
Çakal, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada arıza akımı sınırlayıcıların elektrik şebekesi üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Arıza akımı sınırlayıcıların tanımları, özellikleri ve çeşitleri gibi temel kavramlar aktarılmaktadır. Arıza akımı sınırlayıcının sisteme dahil edilmesinin etkileri incelenmiş ve bununla ilgili PSCAD ® bilgisayar programı ile örnek güç sistemleri üzerinde denenmiştir. Örnek test sistemi olarak Fethiye bölgesi’ne ait bir radyal şebeke modeli seçilerek geçici hal analizleri ile akım ve gerilimin değişimi üzerinde incelemeler de bulunulmuştur. Tezde ulaşılmak istenen amaçlardan bir tanesi de dağıtılmış üretim sisteminin etkilerinin arıza akımı sınırlayıcı ile azaltılmasıdır. Arıza akımı sınırlayıcı Fethiye bölgesine ait bir açık halka elektrik şebeke modeli PSCAD ® ile modellenerek geçici hal analizleri yapılmıştır. Tezin asıl amacını oluşturan konu ise, AAS’nin şebeke üzerinde nereye yerleştirileceğidir. Arıza akımı sınırlayıcıların elektrik şebekesine dahil edilirken en uygun yerinin belirlenmesi ekonomik ve etkili bir akım sınırlandırma işlemi için gereklidir. Yanlış bir yere yerleştirilen AAS, arıza akımını azaltmadığı gibi hat kayıplarına ve gerilim değişimlerine neden olmaktadır. Karar verme sürecinde kullanılan ağırlıklı toplam modelinin kriterlerini oluşturan arıza akımındaki azalma, aktif ve reaktif güç kayıpları ile gerilim düşümleri belirlenen ağırlıkları ile en uygun yerin seçiminde karar verici mekanizmayı oluşturmaktadırlar. Aday yerler olarak belirlenen alternatifler içerisinden ağırlığı en yüksek olan aranan çözüm olmaktadır.
This research mainly focused on the effects of fault current limiters on the power grid. The descriptions of fault current limiters and specifications and variations of these limiters are conveyed in a basic concept. The effects of the inclusion of fault current limiters (FCL) in to the system and the effects were tested on sample power systems with the assistance of PSCAD ®. A radial network in Fethiye was selected. The aim was to analyze transient analysis and the change of the voltage variation. One of the objectives of this thesis is to reduce effects of distributed generation system with the help of fault current limiter. Open-ring electricity network model that belongs to fault current limiter Fethiye was modeled and transient analyses were conducted. The major topic that constitutes the aim of the thesis is where to place FCL in the network. It is substantial to indicate the most appropriate location while including the fault current limiters into the electrical network in terms of economic reasons and to succeed in the process of efficient current limitation. FCL placed in the wrong place both does not decrease the fault current and causes the loss of line and changes of voltages. The decrease in the level of fault current that generates the weighted sum model, the loss of active and reactive power and voltage drops, together with their weight, constitute a decision-making mechanism in the process of selecting the most appropriate place. The highest weight within the alternative places determined as candidate.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Arıza akımı sınırlayıcı, Dağıtılmış üretim, En uygun yer seçimi, Fault current limiter, Distributed Generation, Optimum Location Selection
Alıntı