Odaklanan Kübik, Odaklanan Kuintik Ortamda PT-Simetrisine Sahip Kafesler Üzerinde NLS Denkleminin Temel Soliton Çözümleri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015
Yazarlar
Göksel, İzzet
Antar, Nalan
Bakırtaş, İlkay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, parite-zaman (PT) simetrisine sahip birtakım bozuk kafesler üzerinde kübik-kuintik, doğrusal olmayan Schrödinger (CQNLS) denkleminin iki boyutlu optik solitonlarının varlıkları ve kararlılıkları incelenmiştir. PT simetrisine sahip bu kafesler üzerinde temel solitonların sayısal varlığı; odaklanan kübik, odaklanan kuintik ortamda farklı potansiyel derinlikleri ve kusurlar için gösterilmiştir.
In this work, the existence and stability properties of two-dimensional optical solitons in cubic-quintic nonlinear Schrödinger (CQNLS) equation with several defective PT-symmetric potentials are studied. The numerical existence of fundamental solitons on these PT-symmetric lattices is shown for various potential depths and defects in self-focusing cubic, self-focusing quintic media.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı