Harita Kullanımı Ve Harita Farkındalığı

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Alımlı, M. Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde harita kullanımının yaygın olmamasının sebeplerini araştırmaya çalışılmıştır. Ülkelerde harita kullanımını etkileyen sebeplerin başında tarihi ve sosyolojik etkenler gelmektedir. Bu nedenle öncelikle harita tarihinin incelenmesi gerekmektedir. Harita yapımı hakkında tarih boyunca ülkelerin ve toplumların katkıları, haritayı nasıl kullandıkları ve günümüzde de harita kullanımının dünya genelinde nasıl bir noktada olduğunun incelenmesi gerekmektedir. Ülkelerde harita kullanımının yaygınlığını etkileyen faktörler, toplumların tarihi süreçte harita yapımına katkılarından çok haritayı nasıl kullandıkları, neden kullandıkları ve neden ihtiyaç duydukları ile ilgilidir. Harita kullanımı tarihi açıdan irdelenmesinin yanında, sosyolojik olarak da ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde harita kullanımının azlığı sadece toplumun haritaya olan talebinin azlığı olarak değerlendirmek yerine, bu talebin azlığının sebepleri ve toplumun harita farkındalığının arttırılması için yapılması gerekenler araştırılacaktır.
In this study, the lack of map use in Turkey is being investigated. Among the factors that feed map use in the developed countries, the historical and sociological factors take the first place. For this reason, first of all, the history of maps must be researched. The contribution of the countries and their people on the map making techniques, the history of map use, map need and today’s map use must be indicated. The factors on the prevalence of map use of the countries is apart from their technical contribution on map making in the history; it is about their history of map use, today’s map use, the aim of map use and the reason of map need. The map use must be researched not only historically but also sociologically. Instead of naming the map use lack as a result of market; the reasons behind the weakness of this market and the ways of growing the map awareness of citizens will be researched.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Harita kullanımı, harita farkındalığı, kartografya, harita tarihi, Map use, map awareness, cartography, map history
Alıntı