Kontrollu Akım Taşıyıcı (cccıı) İle Akım-modlu Devrelerde Yeni Olanaklar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Minaei, Shahram
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tezde ideal olmayan CCCII detaylı olarak incelenmiştir. CCCII’nin hangi devrelerde yararlı olduğunu göstermek amacıyla, çok sayıda CCCII tabanlı filtre, osilator, endüktans simulatörü gibi yeni uygulamalar verilmiştir. BiCMOS teknolojinin avantajını açıklamak amacıyla yeni bir BiCMOS CCCII devresi verilmiştir. Tezin ana bölümünde, ikinci dereceden alt geçiren, bant geçiren filtreler, sadece bir adet CCCII kullanılarak gerçekleştirme biçimi verilmiş ve CCCII'nin ideal olmamasının filtre frekansı ve değer katsayısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. İdeal olmamanın etkileri, şekil ve tablolarla gösterilmiştir. Filtre parametrelerinin hesaplanacağı basit formüller bulunmuştur. İdeal olmamanın önerilen filtre parametrelerinin duyarlıklarına ve devrenin kararlılığına nasıl etkidiği ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca, filtre değerlerinin ideal değerlerinden sapmalarınının nasıl minimize etme yöntemi, bir örnek üzerinde açıklanmıştır.
In this thesis, a detail study in non-ideal CCCII is performed. Then to illustrate the usefulness of the CCCII many new CCCII-based applications such as filter, oscillator and inductance simulator are proposed. In order to take the advantages of the BiCMOS technology a new BiCMOS realization for the CCCII is presented. In the main section of the thesis, an new configuration for realizing second order lowpass and bandpass filters using only one CCCII is presented and the effects of the dominant non-idealities of the CCCII on filter parameters such as resonant angular frequency and quality factor are investigated. These non-ideality effects are shown in tabular forms and figures. Then simple and accurate formulas for calculating parameters of the filters are extracted. The effects of the non-idealities on the stability and sensitivities of the proposed filters are investigated in details. Also as an example, a method for modifying the values of passive elements of the filter in order to minimize the deviation of the filter parameters from their ideal values are given.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kontrollu akım taşıyıcı, Filtre, Osilator, Endüktans, Current controlled conveyor, Filter, Oscillator, Inductance
Alıntı