Küt Cisim İz Kontrolunun Deneysel Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-25
Yazarlar
Bronz, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dairesel bir silindirin ardına eklenmiş ayırıcı bir levhanın silindir iz akışına etkisi Optik olarak parçacık izleyerek hız belirleme (Digital Particle Image Velocimetry -DPIV) tekniği kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Üç boyutlu bir yaklaşım ile, merkez çizgisine, açıklığı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş, ayırıcı levhaların silindirin yakın iz bölgesine etkisi gözlenmiştir. Ayırıcı levhaların genişliği silindir çapına (D) eşit alınmıştır. Deneyler, ayırıcı levhaların açıklık boyunca aralarındaki mesafenin iki farklı değeri, 1.5D ve 3D için yapılmıştır. Ayırıcı levha uzunluğunun üç farklı değeri, L=D, 1.5D ve 2D göz önüne alımıştır. Yakın iz vortisite dağılımları açıklık boyunca silindir eksenini dik olarak kesen üç ayrı düzlemde, x=0, D/2 ve λ/2, 200-1000 Reynolds sayısı aralığında 6 farklı Re sayısı için elde edilmiş ve iz akışının üç boyutlu yapısını incelemek üzere birbirleri ile kıyaslanmıştır. Deneyler, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Trisonik Laboratuarında kapalı devre büyük ölçekli su kanalında gerçekleştirilmiştir. Su kanalının deney odası kesit ölçüleri 1010mm×790mm dir.
Influence of attached splitter plates on near wake of a circular cylinder is experimentally investigated by determining time dependent velocity fields around the cylinder via Digital Particle Image Velocimetry (DPIV). A three dimensional approach is employed and effect of equally spaced attached splitter plates at the centerline of the cylinder along its span is considered. The width of the spliter plate is kept equal to the diameter of the cylinder D. Experiments are carried out for two different values of spacing between consecutive plates along the span, i.e 1.5D and 3D. The splitter plate lengths of L=D, 1.5D and 2D are investigated. The near wake vorticity patterns are determined at three spanwise planes, x=0, D/2 and λ/2 and are compared to examine the three dimensional character of the wake under the influence of the splitter plate for six different Re numbers in the range extending from 200 to 1000. Experiments were performed in a large-scale water channel with cross-sectional dimensions of 1010mm×790mm.at the Trisonic Laboratory of the Faculty of Aeronautics and Astronautics of the Istanbul Technical University.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Küt Cisim, PIV, Ayırıcı Plaka, Bluff Body, PIV, Splitter Plate
Alıntı