Türkiye’deki Yat Turizmi Ve Marinaların Pazarlama Yönlü Değerlendirilmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Arat, Evrim Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bir ülkede yat turizminin tanınması ve gelişim göstermesinde etkin olarak çalışabilecek en önemli kuruluş, o ülkedeki marina işletmeleridir. Bu noktada da marina işletmelerinin pazarlanması konusu gündeme gelmektedir. Bu çalışma ile yat turizminin Akdeniz’deki gelişimine kısaca değinilmiş; bugün hangi noktada olduğu ve Akdeniz ülkelerinin bu gelişimdeki payları üzerinde araştırma yapılmıştır. Türkiye’nin Akdeniz’deki konumu belirlendikten sonra; Türkiye’de marina işletmelerinin pazarlanmasında kullanılan yöntemler, dikkate alınması gereken unsurlar, araştırılmış ve değerlendirilmiştir. Bu amaçla, bir anket hazırlanmış ve marinalara gönderilmiştir. Yapılan araştırmalar ve anketten elde edilen sonuçlardan faydalanarak; Türkiye’deki Yat Turizmi ve marinaların yat turizmi içindeki konumunu belirlemek için SWOT analizi yapılmıştır. SWOT analizinde yapılan konumlandırma, Pazarlama Karması için yol gösterici olmuştur. Pazarlama Karması bölümünde; Türkiye’deki Yat Turizminin tanıtımı ve marina işletmelerinin pazarlanması için öneriler verilmiştir.
The most important organizations for developing and advertising the yacht tourism in a country are the marinas. From this aspect, marina marketing is very important for a country. In this study, the developments in yacht tourism are explained and the current status of Mediterranean countries in this progress are determined. After determining the positioning of Turkey in Mediterranean, the factors that should be taken into consideration and the methods used for marina marketing are exmained. For this purpose, a questionnaire is prepared and sent to marinas. By using the results of the questionnaire and the researches about the situation, a SWOT analysis is done to determine the position of marinas in Turkish Yacht Tourism. The Swot Analysis has led for the arrangement of marketing mix for Turkish Marinas. Through marketing mix, the suggestions for the improvement of yacht tourism and marina marketing are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yat Turizmi, Marinalar, Akdeniz Ülkeleri, Pazarlama, : Yacht Tourism, Marinas, Mediterranean Countries, Marketing
Alıntı