Nh4cl Faz Geçişi Yakınlarında Frekans Kaymalarının Hesaplanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baş, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada NH4Cl kristal sistemindeki ?- faz geçişi yakınlarında değişik basınçlar altında sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kristalin ultrasonik frekansları ile hacim değişimleri arasındaki bağıntılar verilmektedir. Bu bağıntılar ultrasonik frekanslar kullanılarak NH4Cl için q [1 0], q [110] ve q [100] modları için oluşturuldu. Önce her mod için ? Grüneisen parametresinin değeri belirlendi. Ardından her bir mod için tek bir ??Grüneisen parametresini kullanarak faz geçiş bölgesi boyunca ultrasonik frekanslar belirlendi. Bu analizlerde NH4Cl’ün birinci, üçlü kritik ve ikinci faz geçiş bölgelerindeki ultrasonik frekanslar ve boy-değişim verileri için literatürdeki veriler kullanıldı. Sonuçlar gösteriyor ki birinci geçiş bölgesinde q [1 0] ve üçlü geçiş bölgesinde q [110] modları için literatürdeki gözlemlenen frekanslar ile hesaplanan frekanslar arasında oldukça iyi bir uyum bulunmaktadır. İkinci faz geçiş bölgesinde q [100] modu için hesapladığımız frekanslar gözlemlerdeki gibi kritik bir davranış sergilemektedir.
This study gives our correlations between the volume changes and the ultrasonic frequencies of NH4Cl as a function of temperature under various pressures near the ?-phase transitions in this crystal system. We have established these correlations using the ultrasonic frequencies of the q [1 0] in the first order, q [110] in the tricritical and q [100] in the second order phase regions for NH4Cl. We have first determined the values of Grüneisen parameter ? for each mode. We have then predicted the ultrasonic frequencies using a single ? Grüneisen parameter determined for each mode, right through the phase transition regions. For this analysis we have used the literature data for the ultrasonic frequencies and the length-change measurements for the first order, tricritical and the second order phase regions in the NH4Cl crystal. Our results show that there is quite good agreement between our calculated frequencies and the observed frequencies from the literature for the q [1 0] mode in the first order and q [110] mode in the tricritical phase regions. For the q [100] mode in the second order phase region our calculated frequencies exhibit the same critical behavior as those observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
?-Phase Transitions, Grüneisen Parameter, NH4Cl.
Alıntı