Amaç hedefli web denkliği

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Karlıdağ, Ersen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Web denkliği (Web Equity), 1990'lar sonrasında internet ortamının kullanımının ve değerlendirilmesinin artmasıyla önemi giderek artan bir başlık halini almıştır. Web denkliği, bir internet sitesi denklik kavramı, onu oluşturan öğeler, yaklaşımlar ve kriterler bütünü olarak ifade edilebilir.Amaç Hedefli Web Denkliği ile bu kapsamda gerçekleştirilmiş çalışmalarda gözlemlenen eksikler toparlanmaya ve ortaya çerçeve bir konmaya çalışılmıştır. İnternet sitesi sahiplerinin amaçları, internet sitesinin fonksiyonelliği arasındaki bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Bu modele göre internet sitelerinin, internet sitelerinin sahiplerinin amaçları karşılayabilecek sektörel ayrımdan farklı olarak oluşturulmuş internete yönelik kategoriler altında incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.Yeni modelin geniş bir kapsamının olması sebebiyle araştırma kapsamı öngörülen çerçeve modelin bir bölümüne yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Daraltılmış kapsamda bazı kategoriler ortaya konmuş, bunlardan; satın alma, satış ya da işlem gerçekleştirmeye yönelik internet siteleri; şirket genel internet siteleri; güncel bilgilendirmeye yönelik internet siteleri kategorileri seçilmiştir. Bu kategorileri temsil ettiği düşünülen üç değişik internet sitesi (banka, KOBİ ve haber) ile ilgili ACA (Adaptive Conjoint Analysis) anketi gerçekleştirilmiştir.ACA çalışması sonuçları doğrultusunda elde sonuçlar, modelde öngörüldüğü üzere farklı niteliğe sahip bu internet sitelerinin kriterlerinin farklı önem paylarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlara göre üç değişik kategorideki internet sitesinin beklenen bazı kriterlerin önemlilik payları farklılıklar göstermektedir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Konjoint analizi, Web siteleri, Web tasarımı
Alıntı