Savunma Sanayiinde Tedarik Sistemi Ve Türkiye İçin Öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yıldız, Gürhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemiz , değişen ve globalleşen dünyada , hem jeopolitik konumu hem de sürekli olarak savaşların ve çatışmaların gerçekleştiği bir coğrafyada bulunmanın da etkisi ile uluslararası arenada savunma teknolojilerine yatırım yapmak zorunda olan bir ülke durumundadır.Şu anda ve ileride ülkemize yönelik olarak gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel olan tehditlere karşı caydırıcı olabilmek için çok iyi eğitilmiş personel tarafından kullanılacak modern ve en son teknolojiye sahip silahlar kuvvetlere sahip olmamız gerekmekte özellikle de savunma sanayiimizin milli bir sanayii haline dönüştürmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki ABD ve Fransa gibi gelişmiş teknolojilere sahip olan ülkeler ,teknoloji üretebilecek ve rekabet koşulları altında ihracat yapabilecek büyük ve güçlü milli şirketlere sahip olabilmek için savunma sanayiinin alt sektörlerinde belirli şirketleri milli ana yüklenici olarak desteklemekte ve bu şirketlerle yakın işbirliği yapmaktadırlar. Bizim de yapmamız gereken en kısa sürede milli ana yüklenici ve alt yükleniciler temeline oturtulan bir tedarik yapısı ile savunma sanayiimizi geliştirmek ve modernleştirmek olmalıdır.
Investing in defense technologies is an obligation for Turkey because of geopolitical position of the country and the unstable environment through the enduring conflicts . Turkey needs an excellently educated forces entirely equipped with modern armaments and particularly an authentic national defense industry in order to persuade against actual and probable threat. This study shows that countries like ABD and France which have modern technologies cooperate strongly with selected copmpetitive companies of the defense sub sectors as national prime contractor . These companies are capable to produce technologies and export. By this collaboration they aim for strong national defense companies and they protect the natural confidentiality of their defense systems. Turkey has to establish their own national acquisition systems with the help of national prime contractor and sub sector concept as soon as possible.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Milli ana yüklenici, Tedarik, Savunma sanayii, National prime contractor, Acquisition, Defense Industry
Alıntı