Yüksek kren kapasiteli bir ağır sanayi yapısının ''İMO-02. R -01/2008'' 'E göre boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-01
Yazarlar
Yufkacı, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak yapılan bu çalışmada; İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince Şubat 2008’de yayınlanan ve TS 648’in eksik yönlerini tamamlayarak, çelik yapıların emniyet gerilmesi esasına göre boyutlandırılmasında daha kapsamlı bilgileri içeren “ÇELİK YAPILAR EMNİYET GERİLMESİ ESASINA GÖRE HESAP VE PROJE ESASLARI, İMO – 02. R -01/2008” dökümanı, ve yine 2005 yılında yayınlanan “çelik yapılarda kaynaklı birleşim; hesap, yapım ve muayene kuralları, İMO – 01. R -01/2008” dökümanı ayrıntılı olarak incelenmiştir.Devamında “İMO – 02. R -01/2005” ve “İMO – 01. R -01/2008” dökümanlarında belirtilen hesap yöntemlerine göre tasarlanan yapının boyutlandırma ve detay hesapları yapılmıştır. Çalışmadaki esas amaç; yukarıda bahsi geçen dökümanlara göre tasarım projesinin boyutlandırılması ve detay hesaplarının yapılmasını sayısal olarak göstermektir. Tasarım projesi; 46,60 m makas açıklıklı, planda 108,00 m uzunluğunda iki gözlü bir ağır sanayi yapısıdır ve her bir gözde iki adet olmak üzere toplamda dört adet kren bulunmaktadır. Yapı; boyuna doğrultuda 12,00 m aralıklı ana çerçevelerle, bu ana çerçeveler arasına yerleştirilen çatı makaslarından oluşmaktadır. Çatı makasları yapı boyunca devam eden kafes kirişlere mesnetlendirilmiş, bu şekilde yükler ana çerçevelere, buradan da zemine iletilmiştir. Yapının deprem ve rüzgar yüklerine karşı stabilitesini sağlamak için düşey ve çatı çaprazları düzenlenmiştir. Çatı çaprazları; düzenleniş biçimiyle çatı düzleminde bir diyafram oluşturmuş ve çatının yatay yükler etkisinde bir bütün olarak hareket etmesini sağlamıştır. Yapının üç boyutlu modeli ve analizleri Sap2000 programında yapılmıştır.
In this MSc thesis, elaborate examinations of the documents those “Design and Project Basis of Steel Structures According to allowable stress design, “IMO -02. R -01/2008” which was published by Civil Engineering Chamber (CEC) Istanbul Department in February 2008” to complete the deficiencies and give us more detailed information about designing the steel structures according to allowable stress design, and “Welded Connections of Steel Structures: Design, construction and consultation, IMO -01. R -01/2008” which was published by CEC by 2005 were made. Then, design of a steel structure according to these documents was shown as an example. The aim of the study is making numerical examples about the design project and details of the connections according to the code which is mentioned above. The structure is two parted industrial building which has 108 m length on the plan and the trusses have 46,60 m length between each others and there are 4 cranes that each part of the structure has two of them. Roof trusses are supported to truss beams which are placed along the structure thus, loads are transfered to frames from lattice trusses and to soil from frames. Vertical and roof diagonals are placed for stability against earthquake and wind effects. Roof diagonals provide diaphragm behaviour and thus, roof moves massively. The figures of the details are given in attached document. Also the structure was designed for the eartquake effect according to the rules of equivalent earthquake load which is mentioned in Turkish Earthquake Code 2007 since it is assumed that structure will be constructed in a 1st earthquake region. The structure was modeled as 3D by SAP2000 program and analyses were performed using SAP2000.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Çelik yapılar, Ağır sanayi yapısı, Steel Structures, Heavy mill structure
Alıntı