Numune Yüksekliği Ve Sıkıştırma Enerjisinin Marshall Stabilitesi İle Dolaylı Çekme Modülüne Etkisi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Deniz, Mehmet Tahir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada standart numune ebatları değiştirilerek, farklı kaplama tabakaları ve bunların farklı tipleri için “yüksek numuneler” üretildi. Farklı sıkıştırma enerjisi (50 ile 95 darbe arası ) uygulanarak 3’lü gruplar halinde üretilen numunelere yükseklikleri, hacimleri ve özgül ağırlıkları tespit edildikten sonra dolaylı çekme deneyi uygulandı. Dolaylı çekme deneyinden sonra yüksek numuneler ortadan ikiye bölünerek “bölünmüş numuneler” elde edildi. Bölünmüş numuneler de dolaylı çekme testine tabi tutulduktan sonra Marshall stabilitesi testi ile kırıldı. Test sonuçlarını karşılaştırmak ve iyi bir değerlendirme yapabilmek için aynı tip karışım gradasyonlarından üretilen standart numuneler de dolaylı çekme deneyine tabi tutularak Marshall stabilite testi ile kırıldı. Deneylerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirildi ve grafiklere yansıtılarak sunuldu. Üstyapı kaplama tabakalarının farklı tip gradasyonları için değişik sıkıştırma enerjileri uygulanarak üretilecek daha az sayıdaki yüksek numuneyle tasarımların yapılabileceğine yönelik veriler elde edildi.
In this study, standard specimens sizes were changed and “long specimens” prepared for using different gradations suitable for binder and wearing coarse. After determination of their length, volume and specific gravity, the indirect tensile modulus test were applied to the specimens prepared with different compaction energy (50 to 95 blows). The long specimens were split into two equal parts and named as “half specimens”. Those “half specimens” were tested by Marshall apparatus after determining indirect tensile modulus test. A group of standard specimens were prepared from the same type of gradations to make a comparative analises of the test results and those specimens broken down after applying of indirect tensile modulus test.The testing results were analised and presented in grapic disply comparatively. A general trend of making Marshall design was observed when less amount of long specimens are used for various pavement layers with different copacted energy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Yüksek numune, Bölünmüş numune, Marshall stabilitesi, Dolaylı çekme modülü, Elastik deformasyon, Long Specimen, Half Specimen, Marshall Stability, Indirect Tensile Modulus, Recovery Strain
Alıntı