Temellerin Takviyesi Ve Uygulamadan Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-14
Yazarlar
Sarı, Mustafa Serkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada temel takviyesinin sebepleri, uygulanan yöntemler ve projelerden bu yöntemlere örnekler verilmektedir. Tarihi yapıların ömrünün uzatılması, mevcut yapıların tasarımında yanlış gözlem ve değerlendirme sonucu oluşan hasarların çözümü veya yakınlarda yapılan derin kazı, yer altı su seviyesinin değişmesi gibi çevre koşullarından etkilenen yapıların korunması amacı ile temel takviye yöntemleri uygulanır. Yöntemin seçiminde yapılacak detaylı zemin araştırmaları, mevcut yapının statik sistemi hakkında detaylı bilgi toplanması, etki alanına giren yapılarla ilgili bilgi toplanması, ayrıca bu yapıların fırsat maliyeti ve tazminat maliyetlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Tasarım bu bilgilere dayanarak yapılmalıdır ancak tasarımın ilk aşamalarında bu bilgilere ulaşmak zor olabilmektedir. Tasarım yapıldıktan sonra uygulamanın öngörülen şekilde devam etmesine ilişkin etkin bir takip ve ölçüm ağı kurulmalıdır. Takviye işleri, her yapı için, yerel zemin koşulları, mevcut binanın taşıyıcı sisteminin durumu ve çevre binaların durumu ile yakından ilgili olduğundan birbirinden farklıdır. Her temel takviye uygulaması diğerinden farklı ve riskli olduğundan maliyetli inşaatlardır. Temel takviye yöntemlerine uygulamadan örnekler olarak; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projeleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
In this study, the reasons of underpinning, applicable methods and sample projects for these methods are given. Underpinning methods are applied to protect the constructions which effected from conditions such as deep excavations in the neighborhood of the building, change of ground water level or applied to extent life period of historical buildings, to solve the damages caused by mistaken observation and evaluation on design. In order to choose the method, detailed soil investigation, collect information about the static system of the existing building, collecting information about the buildings in the affected area furthermore determination of compensation and occasion costs should be done. Design should be developed based on these information but mostly it is difficult to reach them at the beginning of design period. Following and measurement system should be set up to observe the application continues according to foresights after design step. Every underpinning application is different from the other because it is related to local soil conditions, existing building structure conditions and surrounding building conditions of every construction. Also underpinning is costly constructions because every application is different from the other and risky. As the examples of the underpinning applications; Vakıf Gureba Hastanesi, Küçüksu Kasrı, Ortaköy Camii, Konya Alaaddin Camii, Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Fatih Camii Kütüphanesi, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi projects are studied and evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
temel takviye yöntemleri, jetgrout, zemin enjeksiyonu, mini kazıklar, fore kazıklar, Franki ve Erka kazıkları, ağımsı kök kazıklar, mikro kazıklar, underpinning methods, jetgrout, soil enjection, minipiles, cast in-situ piles, Franki and Erka piles, reticulated paliradice, micropiles
Alıntı