Kromit Cevheri Ve Yankayaçlarının Kazısında Roadheaderların Kullanılabilirliğinin Etüdü Ve Performans Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koçak, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kollu galeri açma makinalarının (roadheader) kromit ocaklarında kullanılabilme olasılıkları incelenmiştir. Türk Maadin A.Ş.ye ait yeraltı krom madeninde kollu galeri açma makinalarının kullanılmaları halinde elde edilecek kazı performansları ve keski sarfiyatları çeşitli performans tahmin yöntemler kullanılarak tahmin edilmiştir. Performans tahmini yapılabilmesi için araziden alınan kayaç numuneleri üzerinde kesme deneyleri ve kaya mekaniği deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ocaklardaki mevcut kazı-üretim randımanı ile mukayese edilmiş, kollu galeri açma makinalarının kullanılması ile üretim kapasitesinin delme patlatma yöntemine göre en az %50’ye kadar arttırılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, the possibilities of the utilization of roadheaders at chromium mines have been analyzed and performance prediction of roadheaders and bit consumption rates have been estimated for Türk Maadin A.Ş underground chromium mine. To predict the performance of the mechanical miners, laboratory studies like full - scale cutting tests have been performed. Results have been compared with the present production rates of drilling and blasting. It has been found out that the adaptation of the mechanical miners at the mines would improve the production rates at least %50.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Kazı Mekanizasyonu, Roadheader, Kromit Cevheri ve Yankayaçları, Üretim Performans Tahmini, Keski Tüketim Tahmini., Mechanical Excavation, Roadheader, Chromite Ore and Its Surrounding Rocks, Prediction of Production Rate, Prediction of Cutter Consumption Rate.
Alıntı